Kirkens Bymisjons oppdrag

Kirkens Bymisjons oppdrag kan samles i ordene avdekke, lindre og forandre.

  • Våre oppgaver er blant annet å se og avdekke krenkelse og nød. Nøden er ofte skjult for dem som har ansvar og makt i samfunnet, og kan dekkes til av dem som opplever den. Vi vil bidra til å vise hva nød, krenkelse og urettferdig gjør med mennesker, og skape håp og nye muligheter.
  • Kirkens Bymisjon skal lindre, gi hjelp, trøst og nærvær, og bidra til at den enkelte opplevelse av verdighet blir styrket
  • Vi ønsker å påvirke og forandre årsakene til nød, urett og krenkelse, arbeide for en rettferdig fordeling og et varmere samfunn.
  • I alt vårt arbeid er det vesentlig å bidra til at enkeltmennesker og grupper gis mot, myndighet og mulighet til selv og gjøre noe med sin situasjon.
  • De som har det vanskeligst, bør få ta del i det beste livet kan gi.