Kirkens Bymisjons oppdrag

Kirkens Bymisjons oppdrag kan samles i ordene avdekke, lindre og forandre. Vårt oppdrag er:

  • Å se og avdekke krenkelse og nød. Nøden er ofte skjult for dem som har makt og ansvar i samfunnet, og den holdes ofte skjult av dem som opplever den. Det er nødvendig å snakke sant om hva nød, krenkelse og urettferdighet gjør med menneskers liv og verdighet.
  • Å lindre nød og gi støtte til mennesker i sårbare situasjoner.
  • Å påvirke og endre årsakene til nød, urett og krenkelse og arbeide for en rettferdig fordeling. I dette arbeidet er det vesentlig å bidra til at enkeltmennesker og grupper gis mot, myndighet og muligheter.