Deloitte: Når 1+1=3

For Deloitte har det omfattende samarbeidet med Kirkens Bymisjon vist at tradisjonell matematikk ikke alltid stemmer. For 1+1 kan bli lik 3.

Siden 2014 har Deloitte vært en av Kirkens Bymisjons strategiske samarbeidspartnere i Oslo. Og nettopp strategisk har samarbeidet vist seg nyttig og lærerikt for begge parter.

Det medførte også at selskapet har blitt nominert til Næringslivets Frivillighetspris to år på rad.

Samarbeidets betydning for Deloitte

Med Kirkens Bymisjon har vi fått mulighet til å samarbeide om å løse viktige samfunnsutfordringer og skape verdier for partene, enkeltmennesker og for samfunnet, som vi vanskelig ville fått til hver for oss. Det bidrar til engasjement og stolthet.

– Med Kirkens Bymisjon har vi fått mulighet til å samarbeide om å løse viktige samfunnsutfordringer og skape verdier for partene, enkeltmennesker og for samfunnet, som vi vanskelig ville fått til hver for oss. Samarbeidet har vært positivt for våre medarbeidere med hensyn til karriere, prosjekterfaring, rekruttering og i tilbudsprosesser, sier partner Margrete Guthus i Deloitte.

Tar i bruk kompetansen

I tillegg til «tradisjonelle» frivillig-oppgaver som å delta som ledsagere på Sofienberglekene, et sports- og aktivitetsarrangement på et sykehjem i Oslo, og dugnad på sommerleiren Camp Killingen, har nemlig Deloitte bidratt med arbeid som går rett inn i selskapets kjernevirksomhet:

De har blant annet jobbet pro bono med å utvikle forretningsplaner for Kirkens Bymisjons sosiale entreprenørskap og arbeidstilbud I jobb (tidligere Lønn som fortjent, et arbeidstilbud til mennesker med rusproblemer).

– I vår strategi for samfunnsansvar og bærekraft har vi et fokus på samarbeid om samfunnsinnovasjon. Og vi ser at når flere organisasjoner tenker gode tanker sammen, vil det oppstå innovative ideer som bidrar til å gjøre en forskjell, sier daglig leder Aase Aamdal Lundgaard i Deloitte Norge.

Eller som selskapet skrev i forbindelse med prisnominasjonen i 2017:

– For oss er dette et godt eksempel på at 1+1=3.

Generalsekretæren i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal, trekker også frem merverdien som skapes:

– Vi i Kirkens Bymisjon er gode på å jobbe med mennesker, og Deloitte er gode på forretningsdrift. Gjennom samarbeidet har vi erfart hvor mye mer vi kan få til når samarbeidet knyttes tett opp til begge parters kjerneområde. Verdien for samfunnet, for alle involverte, og ikke minst for arbeiderne på arbeidstilbudet, kan ikke overvurderes.

Samarbeidets betydning

For Oslo-kontoret til Deloitte startet samarbeidet da selskapet flyttet til Bjørvika.

– Vi visste at vi kom til en bydel med store sosiale utfordringer og vurderte hvordan vi best kunne bidra inn i dette. For oss var det naturlig å samarbeide med Kirkens Bymisjon som vi visste hadde flere tilbud og tiltak i området, inkludert Nabosamarbeidet, sier Aamdal Lundgaard.

Selskapet ser imidlertid at samarbeidet gir mer tilbake enn «bare» et bedre nærmiljø.

– De ansatte synes det er givende å få muligheten til å påvirke enkeltpersoner sin hverdag på forskjellige måter og derigjennom gi tilbake til samfunnet. Å få være med på noe som skiller seg ut fra den normale arbeidshverdagen gir nye perspektiver og energi som de tar med seg tilbake til kontoret og i det videre arbeidet sitt. Dette passer også godt med flere av Deloittes verdier, sier den daglige lederen.

Hun ser også at samarbeidet gir verdi når selskapet skal rekruttere nyansatte.

– De siste årene har vi merket at nyansatte i større grad etterspør hva vi gjør innenfor samfunnsansvar og bærekraft. De er opptatte av at arbeidsgiver tar et samfunnsansvar og hvordan de selv kan bidra inn i dette, sier hun.

En dag til frivillig arbeid

Deloitte opererer med noe de kaller IMPACT Day, som innebærer at alle ansatte kan bruke inntil én arbeidsdag i året på frivillig arbeid – i arbeidstiden. Med 1430 ansatte i Norge tilsvarer dette over seks årsverk.

Siden flere av selskapets lokalkontorer har samarbeid med Kirkens Bymisjon, blir svært mange av disse dagene arrangert i samarbeid.

Deloitte har også kjøpt et stort opplag av notisbøkene fra I Jobb, og åpner hvert år kontorene for Tapeten-arbeiderne til julesalg.

– Det er en flott anledning for våre ansatte til å bli bedre kjent med samarbeidet, i tillegg til at de får mulighet til å starte tidlig med julehandelen, sier Aase Aamdal Lundgaard.

– Vi er stolte av å være med å bidra til et tryggere og bedre nabolag for alle, avslutter hun.

Fakta om Deloitte

  • Et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester og konsulenttjenester.
  • Omtrent 264.000 ansatte i 150 land. I Norge har selskapet ca. 1430 ansatte.
  • Har definert formålet sitt som «To make an impact that matters».

Om samarbeidet med Kirkens Bymisjon

  • De ulike Deloitte-kontorene har inngått samarbeid på ulike tidspunkt. I Oslo startet samarbeidet i 2014.
  • Selskapet har utviklet forretningsplan og markedsstrategi for Kirkens Bymisjons arbeidstilbud I jobb. Har også holdt ulike kurs for organisasjonens ansatte og frivillige.
  • Gir økonomisk støtte.
  • Gjennom IMPACT Day har konsulentene vært frivillige på bl.a. Sofienberglekene og svømmedag med Kirkens Bymisjons Skattkammeret.
  • Kjøper store opplag notisblokker fra I Jobb, og arrangerer salgsdag for verkstedets selgere før jul.
  • Har også gjennomført Nabomøte, Byvandring og Vårdugnad i samarbeid med Kirkens Bymisjon.