Entra: Samarbeid for positiv byutvikling

For eiendomsselskapet Entra går byutvikling og samarbeidet med Kirkens Bymisjon hånd i hånd.

Byen blir ikke bedre enn slik menneskene i den har det! Dette uttrykte kommunikasjonssjefen i Entra, Ida Schlotterbeck, og understreket med dette årsaken til at Entra samarbeider med Kirkens Bymisjon.

Entra og Kirkens Bymisjon har hatt med hverandre å gjøre helt siden 2004, da eiendomsselskapet bidro med midler til produksjonen av boka «Rom for alle», en bok som – blant annet takket være at Entra kjøpte et større opplag – igjen finansierte prosjektlederstillingen som utviklet den boligsosiale satsingen Bybo.

Nytte av samarbeidet for Entra

 • Samarbeid om felles mål og verdier
 • Intern stolthet og engasjement
 • Bidrar til arbeidsmiljø og fellesskapsfølelse

Entra var senere med i utviklingen av Blitz-kvartalet, hvor deler av kvartalet nå rommer boliger for mennesker i rus- og gatemiljøet, som Kirkens Bymisjon driver. I 2014 ble det strategiske samarbeidet forankret, da Entra ble med i nabosamarbeidet.

Skaper løsninger sammen

I Entra ser de en klar nytteverdi av dette samarbeidet.

– Kirkens Bymisjon gjør et svært viktig arbeid i de byene hvor Entra er en stor eiendomsaktør. Vi er opptatt av å drive god byutvikling. Det betyr blant annet at byene skal ha plass til alle. Gjennom det strategiske samarbeidet med Kirkens Bymisjon ønsker vi nettopp å bidra til dette, og å hjelpe Kirkens Bymisjon med å videreutvikle sine prosjekter i byene til det beste for alle – og til et trygt sted for alle, sier administrerende direktør Arve Regland.

Han sier at samarbeidet, og kunnskapsdelingen det medfører, gjør det lettere å møte hverandres behov og ønsker med respekt og å skape gode løsninger sammen. På et strategisk plan har Entra bl.a. bidratt med innspill i Kirkens Bymisjons strategiprosess for å få flere mennesker i arbeid.

Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon, understreker betydningen av strategiske samarbeid for at Kirkens Bymisjon skal lykkes i sitt sosiale oppdrag i byen:

– Det er helt vesentlig for å lykkes i arbeidet, at næringslivet viser interesse i å samarbeide om å skape bedre byer. Vi opplever en økende interesse for dette, og en endret holdning til at en by må kunne romme alle. Vi ønsker å bidra med innsikt i menneskers liv, og innspill til hva som kan gjøre byen bedre for alle mennesker som lever her. Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har med Entra på dette feltet, sier hun.

Regland sier selskapet ønsker å styrke tiltakene Kirkens Bymisjon driver i forbindelse med sosiale utfordringer i byene. – De mange ildsjelene i Kirkens Bymisjon imponerer oss med sitt arbeid og vi er glade for å bidra til bymisjonens utrettelige arbeid for en bedre by for alle, sier han.

Bidrar til arbeidsmiljøet

I Entra har de hele tiden lagt vekt på å knytte samarbeidet med Kirkens Bymisjon opp mot den daglige driften.

Det har selskapet blant annet gjort ved å la alle ansatte stille opp for å promotere juleaksjonen, med #oransjeskjerf, kaffekopper og pakkelappsalg idet leietakerne i Entras bygg kommer på jobb. De har også koblet kundeundersøkelsen opp mot Kirkens Bymisjon, ved at hvert svar som kom inn, genererte en gave til Kirkens Bymisjon.

Regland forteller at det aldri er vanskelig å få de ansatte til å stille opp når de har et prosjekt på gang med Kirkens Bymisjon.

– Det er et stort internt engasjement og mange som bidrar, sier han.

Han forteller videre at Entra ser klare positive virkninger av det samarbeidet med Kirkens Bymisjon bidrar til organisasjonen.

– Samarbeidet med Kirkens Bymisjon bygger internkultur og stolthet over å bidra til noe mer enn det vi gjør i vårt daglige arbeid. Det bidrar til både et godt arbeidsmiljø og fellesskapsfølelse. Vi opplever så stor intern lyst, vilje og stolthet til å være med på de prosjektene vi har med Kirkens Bymisjon, at vi ser på dette som en verdifull investering, sier han.

Fakta om Entra:

 • Et av Norges ledende eiendomsselskaper.
 • Selskapet ble etablert i 2000 da Stortinget vedtok å skille u kontorbyggvirksomheten i Statsbygg.
 • De strategiske satsingsområdene er Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Samarbeidet med Kirkens Bymisjon

 • Entras første samarbeid med Kirkens Bymisjon var i 2004.
 • I Oslo fikk selskapet status som strategisk samarbeidspartner i 2014. Partene samarbeider blant annet med byutvikling.
 • Selskapet kjøper varer og tjenester fra Kirkens Bymisjons tiltak, og markedsfører aktivt ulike innsamlingsaksjoner.
 • Bidrar med møbler til ulike Kirkens Bymisjon-tiltak når selskapet har noe som passer.
 • Entra deltar også i Nabosamarbeidet i Bjørvika.