Kirkens Bymisjon + Retura Iris =

Sammen med Kirkens Bymisjon kan Retura Iris bidra til at vi utnytter ressursene i byen vår bedre

Det å skape ringvirkninger i et samfunn bør være viktig for enhver bedrift. Vi i Retura Iris har satt som mål at vårt samfunnsbidrag skal ivareta et ansvar for miljøet, samtidig som selskapet skal skape grobunn for frivillighet og bidra til et godt lokalsamfunn i Salten.

Vi hadde god kjennskap til bymisjonen fra tidligere, og ideen om å inngå et større og mer omfattende samarbeid dannet seg fort.  Samarbeidet er knyttet opp mot fire prosjekter hos bymisjonen:

  • Ren By
  • Matstasjonen
  • Panteprosjektet
  • Pedalen

Hovedmotivasjonen for samarbeidet er naturligvis å bidra til jobben bymisjonen gjør for mindre utenforskap i Bodø. Og vi synes det er veldig flott at dette kan gjøres gjennom tiltak som er tett knyttet opp til vår egen forretningside.

I tillegg til å skape verdighet og bekjempe utenforskap gjennom arbeidsplasser og involvering, vil de fire prosjektene også bidra til at det kastes mindre mat, og at ressurser blir gjenvunnet eller gjenbrukt.

En treårig avtale med Kirkens Bymisjon ble tegnet i mars i 2019 av daglig leder i Retura Iris, Anders Tverbakk og daglig leder i Kirkens Bymisjon Bodø, Egil Arnsby.

Jobben som gjøres av Ren By er veldig viktig og synlig, nettopp fordi den ikke er så lett å legge merke til. Vi er jo så vant til å ha et bysentrum der det er ryddig i gatene, og tanken om at det er noen som sørger for å gjøre denne jobben slår vel litt for sjeldent inn. Det er derfor på sin plass å rette en takk til gjengen i Ren By som gjør en innsats og får denne jobben gjort