Samarbeid med mening

- Det er spesielt viktig at flest mulig barn føler seg verdsatt i julen, og det vil vi bidra til!

Kristin Claudi, daglig leder Norengros Drammen Papir Engros

Kristin Claudi, daglig leder i Norengros Drammen Papir Engros og styreleder i Kirkens Bymisjon Drammen, snakker engasjert om barnefamilier som ikke får det til å gå rundt i julehøytiden.

– Jeg syns det er tungt å være vitne til og høre om at flere av våre medmennesker har det vanskelig, samtidig som jeg gleder meg over å bo i et land som viser omtanke, og har muligheten til å gjøre en forskjell for grupper i samfunnet og enkeltmennesker. Vi har ulike støtteordninger og organisasjoner, som Kirkens Bymisjon, hvor en kan få hjelp – til de som i en kort eller lengre periode har bruk for og nytte av tilbudene.

Familiebedriften som Claudi leder har vært samarbeidspartner med Kirkens Bymisjon i Drammen i mange år, styreledervervet har hun hatt siden 2016.

Sammen kan vi skape et bedre samfunn for alleKristin Claudi

– Å være styreleder i organisasjonen, gir meg indirekte muligheten til å gjøre en forskjell for grupper og enkeltmennesker. Ett av de tydelige kjennetegnene på Kirkens Bymisjonens medarbeidere er at de aldri gir opp troen på at det nytter å bidra, at det gir mening å engasjere seg og at vi sammen kan skape et bedre samfunn for alle. Om du er giver, frivillig, ansatt eller styreleder i Kirkens Bymisjon, så betyr det at man setter menneskene i sentrum – de som har bruk og nytte for de tilbudene organisasjonen gir, sier Claudi med tydelighet i stemmen.

Hovedsponsor for kirkekonsert

I mange år, og før Claudi inntok lederrollen i familiebedriften har Norengros Drammen Papir Engros vært hovedsponsor av Kirkens Bymisjons årlige gratiskonsert i Bragernes kirke. Konserten har bragt byens innbyggere sammen til en stemningsfylt konsertopplevelse i førejulstiden, det er også viktig at den er gratis, så alle får en mulighet til å delta på en konsert med både kjente og lokale musikere.

En gave til byens befolkning
Konserten i Bragernes kirke har vært en kjent og kjær tradisjon for mange i førjulstiden. Koret CAP har gjestet scenen gjentatte ganger, her med musikerne; Frode Alnæs, Børge Pedersen og Øyvind «Elg» Elgenes.

– Kirkens Bymisjon i Drammen har gjort konserten kjent under setningen, «En gave til byens befolkning», det er noe vi støtter opp om. Det er så mange av innbyggerne som engasjerer seg, på ulike vis, i Kirkens Bymisjons arbeid. Derfor har vi også sett på det som en hyggelig gest å kunne bidra økonomisk, så de har fått en mulighet til å gjennomføre gratiskonsert, som en gave tilbake til innbyggerne, sier Claudi.

Fakta om samarbeidet

Samarbeidspartner siden 2006

Fra 2008 har bedriften vært årlig hovedsponsor av gratiskonserten i Bragernes kirke

Støtter også Friminuttet, etter skoletidstilbud for barn og unge

Bedriften har tilbudt arbeidstrening og ansatt jobbsøkere fra Kirkens Bymisjons tiltak

Mange tradisjoner, konserter og aktiviteter lar seg ikke gjennomføre dette året – men det gjelder ikke alle. Gjennom prosjektet «En vanlig jul» får barnefamilier støtte til julefeiringen, i form av gavekort som kan brukes til julemat, aktiviteter og gaver. Julestøtten som deles ut er i samarbeid med Gjensidigestiftelsen, i tillegg har Norengros Drammen Papir Engros bidratt med økonomisk støtte, via midler som opprinnelig skulle dekt kostnadene til kirkekonserten.

Ekstra viktig er det jo at flest mulig barn føler seg verdsatt i julen, og det vil vi gjerne bidra til!Kristin Claudi

– I den spesielle situasjonen vi alle er i nå, har vi funnet det riktig at pengene går direkte til de som har ekstra utfordringer i julen, som kan være særskilt vanskelig for utsatte grupper. Ekstra viktig er det jo at flest mulig barn føler seg verdsatt i julen, og det vil vi gjerne bidra til, forteller Claudi.

Flere familier ber om støtte til jul

Kirkens Bymisjon i Drammen har denne julen opplevd en økning på 20% innkommende søknader, en tredjedel er søknader fra nye barnefamilier. Fra SSB indikeres det at de som fra før hadde lav inntekt og barnefamilier har blitt ekstra hardt rammet av permitteringer og oppsigelser. Hva tenker du om det?

Jeg håper og tror at de fleste av oss har forståelse for at det å komme i en vanskelig situasjon kan skje hvem som helst.Kristin Claudi

– Vær åpen! Jeg håper og tror at de fleste av oss har forståelse for at det å komme i en vanskelig situasjon kan skje hvem som helst. Forståelse og glede over å hjelpe bør gå hånd i hånd, med åpenhet om behov og takknemlighet over å få!

Mange har lyst til å bidra, både nå og ellers i året, men det er ikke alle som har anledning til å gi penger. Hvordan tenker du en kan bidra på andre måter?

– Det er masse man kan bidra med som ikke innebærer å gi penger. Man kan vise omtanke, et smil, et vennlig ord i forbifarten. Og har man for eksempel noe i boden man ikke bruker, så kan et par brukte ski eller en annen godbit gis til Skattkammeret, Gi det videre eller Bruktbutikken. Mulighetene er mange for å yte et bidrag!

Samfunnsansvar og tydelig engasjement

Samarbeid med næringslivet og andre samfunnsaktører er en vesentlig brikke i Kirkens Bymisjons arbeid. For de strategiske samarbeidspartnerne er samarbeidet også blitt en viktig brikke i bedriftens kulturbygging og dens samfunnsoppdrag.

Kristin Claudi
Mangeårig samarbeidspartner: – Jeg er «vokst opp» med Kirkens Bymisjon ettersom familiebedriften vår, Norengros Drammen Papir Engros, i mange år har vært en av samarbeidspartnerne. Da jeg var ferdig med å studere – og begynte å jobbe i bedriften – forsto jeg raskt hvor viktig samarbeidet med Kirkens Bymisjon er for bedriften vår og alle medarbeiderne våre. Det skaper en stolthet, et samhold og et samfunnsengasjement som preger oss.

– Norengros Drammen Papir Engros er en av distriktets største bedrifter. Det vil si at både privatpersoner og bedrifter i området bidrar til vår eksistens og vår vekst. Vi synes det er viktig å vise samfunnsansvar, og en støtte til Kirkens Bymisjon er indirekte en støtte fra alle våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere, med ett felles ønske om å formidle medmenneskelighet og støtte til de som har et spesielt behov for det, sier bedriftslederen.

Til slutt: Har du en oppfordring å gi i denne tiden, og spesielt nå mot julehøytiden?

Det er ikke verdien av en gave som er avgjørende, men omtanken.Kristin Claudi

– Det er ikke verdien av en gave som er avgjørende, men omtanken. Samspillet mellom gleden av å gi, og gleden av å få, om så bare et smil, en telefon. Pass på, og ta vare på de du er glad i!

 

Vil du vite mer om et samarbeid med Kirkens Bymisjon?

Bli med å skape endringer! Våre samarbeid begeistrer og gir resultater - både i bedriften og for mennesker i byen!

Bli samarbeidspartner