Sopra Steria: Å gi skaper engasjement!

Sopra Steria og Kirkens Bymisjon samarbeider for å motarbeide digitalt utenforskap i samfunnet.

Tenk deg at du ikke er på Facebook. Du aner ikke hva Snapchat er og du har ikke en egen mailadresse. Du har aldri hørt om nettbank og du vet ikke hvordan man sender en e-post. Tenk deg at dette er din virkelighet. I 2018. Hvordan hadde dagene dine vært da?

Digitalt utenforskap skaper en distanse til resten av samfunnet som kan minne om isolasjon. Du deltar ikke med de samme premissene som resten av de rundt deg, og selv barna dine er mer integrert i voksenlivet enn du er selv. For en med liten eller ingen digital kompetanse er selv de enkleste og hverdagslige oppgaver umulige å gjennomføre. Bare det å bestille en legetime er vanskelig i dag – om du ikke vet hvordan du orienterer deg på nett.

Hva samarbeidet bidrar med for Sopra Steria

 • Samholdsfølelse
 • Engasjement
 • Kunnskapsdeling
 • Glede og stolthet over å kunne bidra

Et av Kirkens Bymisjons strategiske mål er å jobbe for menneskers myndiggjøring og mulighet til å nyttiggjøre seg av egne ressurser. Dette er et viktig tema for mennesker i alle verdens hjørner, og det er dessverre også aktuelt her i Norge. Mange mennesker befinner seg blant annet i et teknologisk utenforskap på grunn av mangel på ressurser eller kunnskap.

Som et av Europas største konsulentfirmaer har Sopra Steria valgt å ta et aktivt samfunnsansvar både lokalt og globalt. Gjennom et strategisk samarbeid med Kirkens Bymisjon er målet å bidra til større uavhengighet for vanskeligstilte mennesker gjennom utdanning, teknologi og arbeid. Dermed kan enda flere kan bli en del av den teknologiske hverdagen vi faktisk lever i.

«Tenk, nå kan jeg gå til legen min alene, for nå finner jeg frem. Jeg har jo Google Maps!» utbrøt en kvinnelig kursdeltaker på et av datakursene for innvandrerkvinner som Sopra Steria har arrangert i samarbeid med Kirkens Bymisjon.

Tenk, nå kan jeg gå til legen min alene, for nå finner jeg frem. Jeg har jo Google Maps!Kursdeltaker på datakursene for innvandrerkvinner

Sopria Steria bidrar med sin kompetanse på områder der Kirkens Bymisjon ser konkrete behov, som nettopp grunnleggende datakurs for innvandrerkvinner og for mennesker i prositusjonsmiljøene. Hittil har over 100 kvinner deltatt.

Sopria Steria-ansatte holder datakurs på kvinnenes morsmål

Som en stor, internasjonal aktør har Sopra Steria ansatte fra hele verden. Dette gjør det mulig å holde datakurs på kvinnenes eget morsmål. Samtidig gir det de ansatte en dobbeltbetydning i det frivillige arbeidet de bidrar med: de gir ikke bare til samfunnet, men også til sine egne.

Å holde kurs på kvinnenes eget språk og dermed nå samfunnsgrupper som i det daglige har lite kontakt med det norske storsamfunnet er helt uvurderlig – ikke minst for Kirkens Bymisjon. Det er ressurskrevende å finne mennesker som snakker urdu eller tyrkisk, men via Sopra Steria får man tilgang på etterspurt kompetanse.

Samarbeidet med Kirkens Bymisjon styrker fellesskapsfølelsen

Det ligger i oss mennesker at vi ønsker å være snille. Vi liker rett og slett å føle oss snille!Hilde Solberg Holm, HR-rådgiver Kompetanse og karriereutvikling

Å ta ansvar for lokalmiljøet i land hvor de opererer, er et satsingsområde innen selskapets definerte samfunnsansvar. Derfor ønsket Sopria Steria å gjøre noe for menneskene de ansatte deler gater med i hverdagen, også her i Norge.

Ved å opprette et samarbeid med Kirkens Bymiljø fikk man en arena der ansatte kan bruke sin kompetanse til å bidra til en totalendring i medmenneskers liv.

– Det ligger i oss mennesker at vi ønsker å være snille. Vi liker rett og slett å føle oss snille!, sier Hilde Solberg Holm, HR-rådgiver Kompetanse og karriereutvikling i Sopra Steria.

Med 1400 konsulenter plassert rundt i hele landet er det krevende å skape en sterk fellesskapsfølelse i bedriften. Samtidig er det en viktig målsetting at de som er plassert rundt i ulike selskaper kjenner sin arbeidsgiver og har et forhold til både den og kollegaer.

Engasjementet til Sopra Steria viser oss ansatte at de tar et samfunnsansvar, og det er godt at vi også har noe lokalt som Kirkens Bymisjon og ikke bare ute i den store verden! Henriette Karlengen

Sopra Steria har derfor en rekke tilbud til ansatte som kurs og videreutdanning, bedriftsidrett og andre former for treff.

Det er også viktig for det internasjonale IT-konsulentselskapet at de ansatte er med på å gi tilbake til samfunnet. Humanitært arbeid skaper i tillegg et internt engasjement som kommer bedriften til gode, fordi de ansatte ønsker å bli i jobben. Engasjement skaper trivsel.

– Engasjementet til Sopra Steria viser oss ansatte at bedriften vi er ansatt i tar et samfunnsansvar. Det er godt at vi også har noe lokalt som Kirkens Bymisjon og ikke bare bidrar ute i den store verden!, sier Henriette Karlengen, som er ansatt i firmaet.

Fakta om Sopra Steria

 • Etablert i 1968 i Frankrike
 • Et av Europas største konsulentfirmaer innen IT
 • 42 000 ansatte i mer enn 20 land
 • Rangert som en av Norges 10 beste arbeidsplasser de siste 11 årene

Samarbeidet med Kirkens Bymisjon

 • Startet med bollebaking for ti år siden
 • Holder datakurs for innvandrerkvinner, mer enn 100 kvinner har deltatt
 • Flere fra andre av Kirkens Bymisjons tiltak har også deltatt på datakursene
 • Stort engasjement for Gled en som gruer seg til jul
 • Har strikket 175 oransje skjerf til årets TV-aksjon
 • Har hatt intervjutreningskurs
 • Samlet inn kvinneklær til tiltaket «Dress for suksess»
 • Partner i nabosamarbeidet i Bjørvika