Velkommen til Skovheim! Et samfunn i miniatyr

Her bor mennesker med ulike historier og med ulike ønsker og behov.

Skovheim-området, der Skovheim allsenter ligger, er et sentralt område på Nordstrand mellom Sæter og Kastellet, som er populært blant både barnefamilier og litt eldre.

Mangfoldig miniatyrsamfunn

Men Skovheim er også et slags Kirkens Bymisjon i miniatyr, der et knippe av våre mange tilbud til mennesker i ulike aldre og livssituasjoner er godt representert.

Her kan barnefamilier med behov for ekstra støtte og oppfølging, få mulighet til å bo en periode på Nanna-Marie senter for foreldre og barn, og få plass til barna i Skovheim Barnehage side om side med nabolagets øvrige barn. Her kan en liten håndfull barn og ungdom som trenger det, få skreddersydd et tilbud helt etter deres behov på barnehjemsavdelingene Heggeli Oppvekst og Heggeli Skovheimhuset. Her kan seniorer få bo i egne leiligheter i Sameiet Skovheim Eldrebolig,

Et allsenter for nabolaget

Sammen med resten av Skovheims små og store beboere er alle disse velkomne som gjester på Skovheim Allsenter – Nordstrands storstue, der kulturelle aktiviteter og opptredener, en matbit og en god prat legger til rette for verdifulle menneskemøter. Vi har åpen dør for alle som vil komme innom.

Et godt fellesskap

Skovheimeiendommen og -området ble i sin tid gitt som en gave fra familien Scheibler, og hadde som formål å være et hjem for å hjelpe vanskeligstilte piker i utdannelse. Måten området er bygget opp på er unikt, og gir svært gode muligheter for treffpunkter og utvikling av sosiale nettverk på tvers av generasjoner. Og det er jo også målet for alle disse møteplassene: At vi i fellesskap kan skape et boområde der mennesker med ulik alder og ulik livserfaring skal leve, fungere og skape glede sammen.