Kirkens Bymisjon klager NRK Brennpunkt inn for PFU

I desember publiserte NRK en dokumentar om salg av sex i massasjesalonger. Kirkens Bymisjon mener metodebruk og fremstilling bryter med flere av punktene i Vær varsom-plakaten, og klager nå programmet inn for PFU.

16. januar 2023

Kristine Moskvil Thorsen er avdelingsleder i Kirkens Bymisjon, og forteller at skadevirkningene i kjølvannet av dokumentaren er mange. Det dreier seg om hærverk, sosial utfrysning, og tap av inntekt og lokale.

– Miljøet er derfor preget av frykt, og disse utsatte kvinnene føler seg tråkket på og enda mindre akseptert i samfunnet enn tidligere.

Thorsen poengterer at dette er en problematikk som absolutt fortjener å være i pressen søkelys.

Det er et samfunnsproblem at en gruppe blir så dårlig integrert, og har så få muligheter som disse kvinnene. De fleste er i svært krevende livssituasjoner, og har lite kunnskap om det norske samfunnet og egne rettigheter. Dette gjør at de er svært sårbare for utnytting.

Kirkens Bymisjon mener imidlertid at NRK ikke har lagt opp til en samfunnskritisk debatt, eller har avdekket noe nytt. Stiftelsen viser til at det derfor er brukt krenkende metoder uten gyldig grunn. I henhold til Vær varsom-plakaten er forutsetningen for å bruke skjult kamera at det er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning, påpeker Thorsen.

– Dette er alminnelig kjente forhold, hvilket også politiet bekrefter. Dette er heller ikke nytt i media. NRK avdekket altså ingenting da de brukte skjult kamera til å overvåke kvinnene.

Kristine Moskvil Thorsen, avdelingsleder i Kirkens Bymisjon i Bergen.

Brennpunkt ødela liv

Nå klager altså Kirkens Bymisjon NRK Brennpunkt inn til Pressens faglige utvalg, og da er identifisering av kvinnene et annet viktig punkt. NRK har anonymisert de mannlige kundene fullstendig, mens kvinnene i salongene bare såvidt er blitt sladdet. Flere har fått nedsettende tilbakemeldinger i ettertid. Dokumentaren inneholder videre flere feilaktige opplysninger, som kunne blitt rettet om journalistene hadde kontrollert dem.

Noen dager før Brennpunkt skulle gå på lufta, ba Kirkens Bymisjon NRK om å stanse dokumentaren. NRK gjorde noen mindre endringer, men publiserte som planlagt, opplyser Thorsen.

– Nå tar vi saken sammen med kvinnene. De føler seg misbrukt og uthengt, og en av dem har sagt at Brennpunkt ødela livet hennes. Vi mener de har gjort seg skyldig i klare brudd på pressens egne etiske retningslinjer, og håper også PFU vil se det slik for å forebygge gjentagelser. Pressens makt er viktig brukt riktig. Det er den ikke her.

Kontakt

Avdelingsleder Kristine Moskvil Thorsen: 918 14 411 | pressebilde foto: Kirkens Bymisjon
Presseansvarlig Ann Hege Skogly: 934 67 352