Rapport avslører brudd på barnerettigheter

Papirløse barn lever med angst, og får ikke nok helsehjelp eller skolegang. Det avdekker Kirkens Bymisjon i sin ferske rapport, og påpeker brudd på barnekonvensjonen.

Janne Olise Raanes er avdelingsdirektør i Kirkens Bymisjon. Hun krever endringer på flere felt utfra funnene.

Dette er første gang noen har spurt barna om hvordan det er å leve i en papirløs familie. Svarene viser at det har konsekvenser på en rekke områder, både om barnet selv er papirløst, eller minst en av foreldrene.

– Nå må Norge ta sine internasjonale forpliktelser på alvor, og gi disse barna tilgang til barnehageplass, videregående skole, og forsvarlig helsehjelp.

Janne Olise Raanes

Uforsvarlig å ikke gripe inn

Hun forteller at barna lever under et enormt stress, og frykter å bli sendt ut av landet. For barn som har vokst opp i Norge vil det si å bli frarøvet hele det livet de kjenner. Der én av foreldrene mangler opphold, er de engstelige for at mamma eller pappa blir hentet av politiet mens de selv er på skolen, forteller Raanes.

– Da er det ikke enkelt å konsentrere seg i klasserommet. I tillegg til egne bekymringer, har barn lett for å ta på seg foreldrenes. Det er for mye å bære for de små.

En gutt fortalte om tiden som papirløs i slutten av tenårene: «Jeg og mamma måtte jobbe så vi hadde mat på bordet til familien. Vi fikk ingen hjelp hos NAV eller noe. Og fremtiden. Det er sånn; alle vinduene er lukket. Og hvis du klarer å åpne et vindu og hoppe ut, hva skjer med det toget du hopper av da, familien din, hvordan skulle det gå med dem»?

Avdelingsdirektøren opplyser videre at denne gruppen har svært dårlig økonomi. Det er vanskelig å skaffe nok mat, og fritidsaktiviteter er utelukket. En slik økonomisk situasjon øker også risikoen for å bli utnyttet.

Til sammen er det så mange faktorer som gjør livet tungt, og dessuten er helseskadelige, at det er uforsvarlig av Norge å ikke ta grep raskt.

Blir sviktet av Norge

Kirkens Bymisjon er opptatt av å understreke hvor prisgitt barn er voksnes valg. Også at de er prisgitt at vi som samfunn gir dem hjelpen de har krav på, og viser til et sitat av et barn i rapporten:

«Det var sånn skikkelig skummelt å være i den rettssaken da vi mistet opphold. (…) Hvorfor er jeg her, tenkte jeg, jeg har ikke gjort noe galt. Det er ikke jeg som har forfalsket identitet, det er en av foreldrene mine. Ingen hørte på meg».

– For første gang har disse barna fått fortelle hvordan det er å hver dag bli fratatt barnerettighetene sine, og det er hjerteskjærende å lese. Det bør også berøre denne regjeringen og dette Stortinget. Det er barn som lider nå, og hver dag blir de sviktet av staten Norge, understreker Raanes.

Kirkens Bymisjon anbefaler en rekke tiltak. Det går på alt fra tilgang til barnehage og videregående skole til bedre helsehjelp. Videre at det blir gjort noe med manglende kunnskap om rettigheter både blant hjelpeinstanser og papirløse selv. Generelt må det offentlige hente inn mer kunnskap om disse barna.

– Vi vet ikke engang hvor mange de er, og det er oppsiktsvekkende i seg selv. Nå er de usynlige i samfunnet. Vi må se dem, og vi må gi dem det de har krav på. For ingen barn må vise frem noe papir for å ha barnerettigheter. Det har de i kraft av å være barn, avslutter Janne Olise Raanes i Kirkens Bymisjon.

Kontakt

Avdelingsdirektør Janne Olise Raanes | 918 17 198 | pressebilde foto: Kirkens Bymisjon
Presseansvarlig Ann Hege Skogly: 934 67 352

De usynlige barna

Se rapporten