Hønefoss

Vi ønsker å være et sted der medmennesker, frivillige, bedrifter og aktører i byen - sammen kan få bidra til å gjøre Hønefoss til en varmere by.

Våre samarbeidspartnere

Vil du samarbeide med oss?

Samarbeid med næringslivet og andre samfunnsaktører er en vesentlig brikke i Kirkens Bymisjons arbeid. For våre strategiske samarbeidspartnere er samarbeidet også blitt en viktig brikke i bedriftens kulturbygging og dens samfunnsoppdrag. Sammen får vi til endringer i samfunnet og for enkeltmennesker, som ingen av oss ville fått til på egen hånd.Totalt sett kan vi gjøre byen til et bedre sted – for alle.

Samarbeidsavtale

Gjennom gjensidige og langsiktige avtaler ønsker vi å inspirere og engasjere våre samarbeidspartnere. Bedrifter kan støtte arbeidet vårt på flere måter; økonimisk støtte forankret i en avtale, tjenester, gaver eller frivillig innsats. Denne støtten er helt uvurdelig for vårt arbeide. Det gjør oss i stand til møte byens mange utfordringer med gode og effektive hjelpetiltak.

Ta kontakt dersom din bedrift er interessert i et samarbeid med oss. Vi kommer gjerne på besøk for en samtale om Kirkens Bymisjons arbeid, verdier og visjoner og muligheter for samarbeid.

Kontakt seniorrådgiver, Jan Egil Hovland for en samtale og muligheter omkring samarbeid:

Jan Egil Hovland

Seniorrådgiver

995 11 717 / 32 27 72 10

jan.egil.hovland@bymisjon.no