Kragerø

Vi arbeider for mennesker i Kragerø som er rusavhengige, ensomme, syke eller har utfordringer med å få pengene til å strekke til.

Vårt arbeid i Kragerø

Noen ganger er det ekstra matpose som skal til, noen ganger ei åpen dør, et varmt håndtrykk og en god samtale.

I Kragerø driver vi en kafe hvor 35 frivillige og virksomhetslederen varter opp med smørbrød og kaffe. Kafeen har også et sted for lystenning.

Kontakt oss

Kirkens Bymisjon Kragerø

Kari Sveberg

Virksomhetsleder

975 95 722

kari@skbat.no