Sandefjord

Kirkens Bymisjon ønsker å motvirke utenforskap i Sandefjord. Tiltak mot ensomhet og isolasjon står i fokus. Vi avdekker, lindrer og påvirker der hvor vi ser det behøves.

Vi samarbeider også tett og godt med Sandefjord kommune. Frivillige fra Kirkens Bymisjon med brukererfaring er med på å utarbeide kommunens nye boligsosiale handlingsplan og vi er i løpende dialog for å utvikle frivillighetsarbeidet internt i kommunen.

Ønsker du å være frivillig i Sandefjord? Ta kontakt med oss på frivilligvestfold@skbv.no