Sandefjord

Kirkens Bymisjon jobber for økt inkludering og fellesskap i Sandefjord kommune. Tiltak for å motvirke ensomhet og utenforskap står i fokus. Vi skaper gode menneskemøter og avdekker, lindrer og påvirker der det trengs.

Vi samarbeider også tett og godt med Sandefjord kommune. Frivillige fra Kirkens Bymisjon med brukererfaring er med på å utarbeide kommunens nye boligsosiale handlingsplan og vi er i løpende dialog for å utvikle frivillighetsarbeidet internt i kommunen.

Gled en som gruer seg til jul