Söderberg & Partners: Vi føler vi er med på noe virkelig bra

Samarbeidet med Kirkens Bymisjon skaper stort internt engasjement.

Söderberg & Partners er Nordens ledende rådgiver og megler av forsikring og finansielle tjenester. De har siden 2014 også etablert seg i Norge gjennom blant annet oppkjøpet av Norwegian Broker.

– Vi føler at vi er med på noe virkelig bra, som gir mye tilbake til både oss og ikke minst til andre. Kirkens Bymisjon er tilstede på så mange plasser og arenaer, og bidrar til utrolig mye bra for mange med utfordringer i hverdagen, sier Morten Scivoletto Knutsen i Söderberg & Partners.

Fokus på barn og unge

Hva samarbeidet gir Söderberg og Partners

  • Internt engasjement og stolthet
  • Nye perspektiver
  • Støtter opp under bedriftens samfunnsansvar og fokuset på barn og unge
  • Nettside: https://www.soderbergpartners.no

Selskapet har et særskilt engasjement for barn og unge, og ønsker spesielt å bidra på dette feltet. Flere av de ansatte var derfor med på gjennomføringen av en alpindag vinteren 2018, der barn og unge i Oslo var invitert til en aktivitetsdag på Tryvann gjennom et av Kirkens Bymisjons tiltak. Det kostet ingenting å delta, og de som ikke hadde alpinutstyr fra før, fikk låne dette gjennom Kirkens Bymisjons utlånssentral, Skattkammeret.

En slik dag er viktig for mange som ikke har andre aktiviteter å gå til i ferien. Söderberg & Partners ønsker å bidra til at færre føler seg utenfor. Et initiativ som alpindagen på Tryvann bidrar nettopp til at flere barn og unge har gode historier å fortelle om hva de gjorde i ferien, når de kommer tilbake på skolen.

– Alle selskapets ansatte kan ta en CSR-dag hvert år, målsettingen er å oppmuntre til ytterligere engasjement. Söderberg & Partners er overbevist om at nøkkelen til å lykkes med samfunnsansvar er personlig engasjement. Derfor får altså ansatte en gyllen mulighet til å jobbe frivillig én dag hvert år. Slik de gjorde på Tryvann, poengterer Knutsen.

Les mer om CSR (Creating Shared Value) her »»

Ønsker å være en del av løsningen

Vi føler at vi er med på noe virkelig bra, som gir mye tilbake til både oss og ikke minst til andre. Morten Scivoletto Knutsen, Söderberg & Partners

Gjennom en byvandring i vinter sammen med Kirkens Bymisjon i Oslo, var Söderberg og Partners innom flere tiltak der de møtte ansatte og frivillige som fortalte om noe av det organisasjonen ser i sitt arbeid, og de utfordringene som finnes i hovedstaden. Selv om selskapets ansatte var klar over mye av problematikken fra før, ble det mye tydeligere da de besøkte stedene og så situasjonene med egne øyne.

– Selv om det også var tøft å høre disse historiene, var det også veldig fint å se hvor mye bra som faktisk gjøres, og at det nytter å gjøre noe! Det er viktig for alle å løfte blikket av og til. Det kan være tøft, men da er det enda viktigere å innse realitetene og forsøke å være en del av løsningen, understreker Knutsen.

For Söderberg og Partners er det godt å vite at de, som en aktør i en helt annen bransje og med en helt annen hverdag, kan bidra til noen av de mange sakene Kirkens Bymisjon jobber med.

– Samarbeidet med Kirkens Bymisjon er noe av det som skaper ekstra stort engasjement internt!, forteller Morten Scivoletto Knutsen.

Og med dette engasjementet gjør Söderberg og Partners en forskjell for mange. Hver eneste dag.

Fakta om Söderberg og Partners:
– Svensk forsikringsmegler som bl.a. eier Norwegian Broker og Bafo forsikringsmegling
– Etablert i 2004
– Mer enn 1400 ansatte fordelt på cirka 70 kontorer
– Stort sosialt engasjement i alle land de har tilstedeværelse

Fakta om samarbeidet med Kirkens Bymisjon:
– Nylig inngått samarbeid med Kirkens Bymisjon
– Spesielt fokus på barn og unge
– Har arrangert gratis skidag i Oslo for barn
– Har deltatt å byvandring
– Ansatte får bruke arbeidstid til frivillig arbeid