Vålerengahjemmet

bo- og kultursenter

Vålerengahjemmet bo- og kultursenter (tidligere Vålerengen bo- og servicesenter) er en diakonal institusjon som drives av Kirkens Bymisjon, etter avtale med Oslo kommune.

Med adresse Etterstadgata 10 er vi hjemmehørende i bydel Gamle Oslo, midt i Vålerengas hjerte. Her har vi gode kommunikasjons-muligheter til byen for øvrig og distriktene rundt.

Vi ønsker at Vålerengahjemmet skal være et kulturelt møtested mellom generasjoner, kulturer og mennesker. Brukergruppene ved Vålerengahjemmet skal erfare at respekt, rettferdighet og omsorg er verdier som står sentralt i det helhetlige bo- og behandlingstilbudet de mottar.

Aktiviteter og arrangementer

Sykehjem i Oslo

Les mer om Sykehjem i Oslo

Oslo

Kirkens Bymisjon i Oslo er den eldste og største av bymisjonsstiftelsene, grunnlagt i Kristiania i 1855. Vi jobber i dag sammen med ca. 2000 frivillige på over 100 ulike aktiviteter og tiltak for mennesker som trenger det i Oslo.

Hva gjør vi i Oslo

Kontakt