For frivillige

Frivillig arbeid er veldig viktig for Kirkens Bymisjons sykehjem, og vi ønsker et stort mangfold blant våre hjelpere, både i bakgrunn og i ulike forutsetninger.

På Vålerengahjemmet har vi en stabil gruppe med frivillige som jevnlig gjør en innsats for beboerne våre.
Deres oppgaver er varierte og er tilrettelagt slik at både beboere og den frivillige skal ha utnytte av aktiviteten. Eksempler på frivilligarbeid kan være å:

  • være besøksvenn for faste personer.
  • drive en ukentlig erindringskafé.
  • instruere og inspirere på trimgruppe sammen med fysioterapeut.
  • spille piano på avdelingen.

De frivillige er en ekstra ressurs for beboerne, og erstatter ikke ansattes oppgaver eller ansvarsområder.
For å bli frivillig hos oss kan du ta kontakt med vår kultur- og frivilligleder på epost (23 03 58 53), eller kontakte frivillighetssentralen på St.Hanshaugen (22 69 86 10).