Årsmelding 2019 for Kirkens Bymisjon Bergen

Last ned årsmeldingen i pdf
Kirkensbymisjon.no
10.10.2023

Ny rapport: Norske skolebarn føler seg glemt 

Les artikkelen Ny rapport: Norske skolebarn føler seg glemt 

Leder: – Vi skal styrke håp og fremtidstro

Les lederen her

22185

kondomer ble delt ut av Leve med hiv

131

personer utførte også hiv-tester hos Leve med hiv

8646

besøk til Hallvardstuen i løpet av 2019, dvs i snitt 36 per dag

Ny nasjonal strategi for Kirkens Bymisjon 2020-2025   

For første gang er det laget en felles nasjonal strategi for Kirkens Bymisjon.  Les om bakgrunnen, prosessen og hele strategien her!

Les mer her

Rapport: Snakk om fattigdom

Krohnhagen kafé og veksthus var fylt til randen av politikere og representanter fra ulike organisasjoner da rapporten “Snakk om fattigdom” ble lagt fram i november 2019.

Les om rapporten her

3424

besøk på ungdomstiltaket V13 av ungdommer fra 43 ulike nasjoner

200

deltakere totalt har deltatt på cos-kurs (Circle of Security) siden oppstart

779

ganger ble Krohnhagen kafé utleid til diverse arrangementer

Et virkelig skattkammer 

Uansett hvilken idretts- eller friluftsaktivitet du måtte ønske å prøve, finner du utstyret på Skattkammeret. Alt fra rullebrett til våtdrakt, fra lavvo til sitteunderlag, fra oppblåsbar kajakk til slakk line – du kan låne det på Skattkammeret.

Samosa, biryani og relasjonsbygging 

En søndag i Domkirkeboligenes spisesal er aktiviteten hektisk. Ungdommene i ”Generasjonsmøter” har invitert rundt 20 av beboerne til middag. 

Mange slags bønner 

Kaffeverkstedet Bønner er et resultat av TV-aksjonen 2018. Prosjektleder Gaute Westli startet i jobben 2. januar med to tomme hender og et nesten tomt lokale.

Et velsignet KAV 

- Dette er et skapende arbeidsfellesskap for folk som har falt ut av det ordinære arbeidsliv, og som har større eller mindre utfordringer knyttet til rus. Deltakerne forplikter seg til å delta, sier miljøterapeut Charlotte Linn Pedersen.  

15 gatenære år 

10. april var en merkedag for to av Kirkens Bymisjons gatenære tiltak. Både Møtestedet og Hallvardstuen kunne denne dagen feire 15-årsdag. Det er ikke få som i løpet av disse årene har fått hjelp, mat, støtte og helsetilbud herfra.

25

personer fikk tilbud om arbeidstrening og personlig veiledning gjennom AFT (arbeidsforberedende trening)

405

faste frivillige deltok i Kirkens Bymisjons arbeid i 2019

628

er antall saker Gatejuristen hadde fordelt på 309 klienter

Dette gjør Kirkens Bymisjon i Bergen

 • Oppvekst og mangfold

  Målet vårt er å bidra til en trygg oppvekst med gode opplevelser, nettverk og vennskap for barn og ungdom. Med et helsefremmende fokus og et inkluderende fellesskap skal vi gi kunnskap og styrke til å mestre utfordringer i livet. Med familiestøtte som hjemmebesøk, samtaler, kurs og veiledning, ønsker vi å styrke foreldrekompetansen. Kirkens Bymisjon driver en rekke tiltak for barn, ungdom og familier: Åpne, flerkulturelle møteplasser, helgetilbud og ferie- og fritidsaktiviteter, samt gratis utlån av fritidsutstyr. Vi tilrettelegger for trygge samvær og alternative skoletilbud.  

  Vi ønsker å bidra til at alle skal oppleve tilhørighet og rause, trygge voksne, både hjemme og på våre tiltak, uavhengig av hverdagens utfordringer. 

 • Migrasjon og selvhjelp

  Kirkens Bymisjon i Bergen driver en rekke tiltak rettet mot mennesker med migrantbakgrunnflerkulturell eller annen minoritetsbakgrunn. Felles for tiltakene er en rettighetstilnærming, og empowerment og ressursfokus som metode. 

  Lavterskel møtesteder 

  Individuell oppfølging, rådgivning og veiledning 

  Akutt hjelp som helsesenter for papirløse og akuttovernatting for fattige tilreisende  

  Holdningsskapende og helsefremmende arbeid  

  Norskopplæring, foreldreveiledningskurs og karriereveiledning 

  Bistand til personer og organisasjoner som selv jobber mot ekskludering. 

 • Gatenært rusarbeid 

  Kirkens Bymisjon møter utsatte mennesker med inkludering og omsorg, uansett livssituasjon. Mange sliter med rus og psykiatri. Alle gjester møtes med respekt for sin levemåte, og de valg som tas. 

  Vi har åpne dører og inviterer til varme måltider og fellesskap, både på hverdager og i høytider. Vi tilbyr samtale, juridisk og annen veiledning, helseteam og kreative arbeidsfellesskap.   

 • Arbeid og kvalifisering 

  Vi legger daglig til rette for at mennesker som står utenfor det ordinære arbeidsliv skal få økt tro på seg selv, og nye muligheter i arbeidslivet. Gjennom flere verksteder tilbyr vi helhetlige og individuelt tilpassede arbeidsrettede tiltak. Vi fokuserer på ressurser og muligheter, og ønsker at deltakerne skal finne tilbake til egne ressurser, drømmer og håp. 

  Våre verksteder kan føre til økt livskvalitet hos den enkelte og samfunnsøkonomisk utbytte på lang sikt, samtidig som verkstedene har ambisjoner om å være bærekraftige og selvfinansierende. 

 • Verdistøtte/åpen kirke 

  Korskirken er en åpen kirke for alle mennesker i byen, med det vi bærer med oss og har behov for. Her ønsker vi at alle skal føle seg hjemme uavhengig av sosial statushvor man er i livet eller hva man tror påHver gjest skal oppleve å bli møtt med respekt, rettferdighet og omsorg. Vi vil senke terskelen inn i kirkerommet, og ønsker velkommen til lystenning, stillhet, bønn, samtale, alenetid eller fellesskap.  

  Vi har et tett samarbeid med våre tiltak innen rusomsorg i Vågsbunnen, og er synlig til stede i gatebildet. I høytider er det åpne arrangementer med måltidsfellesskap. Kirkerommet benyttes også til konserter, utstillinger og andre arrangementer. 

  I kraft av å være en diakonal stiftelse tilbyr prest og diakon støtte og dialog i arbeidet med verdier, til alle tiltak i Kirkens Bymisjon.  

 • Frivillighet 

  Frivillighet er en av våre bærebjelker, og gir oss en unik kraft til å ta tak i flere og nye oppgaver. Hundrevis av frivillige utfører et variert og mangfoldig arbeid i Bergen og på Voss, og bidrar til en bedre hverdag for mange mennesker. Å være frivillig gir kompetanse, erfaring, sosial tilhørighet og mestring for hver enkelt. Samtidig skaper frivilligheten fellesskap, toleranse, mangfold og ansvarsfølelse. Alle våre frivillige får opplæring og oppfølging knyttet til den oppgaven de er tildelt. I tillegg har vi sosiale aktiviteter og faglig påfyll i fellesskap. 

Takk, alle sammen!

Kjære givere, støttespillere, samarbeidspartnere, frivillige, hjelpere av alle slag: Takk!

Dere har vært med på å gjøre 2019 til et bedre år for alle som kommer i berøring med våre tilbud.

Vi kunne ikke gjort det vi gjør, uten dere!

Last ned årsmeldingen i pdf

Last ned full versjon av årsmeldingen inkludert resultatregnskap, balanse og oversikt over styret i stiftelsen.

Last ned