«Dette er mitt liv»

Møter mellom barneskoleelever og sykehjemsbeboere,

Hva skjer når 7.klassingene Åse, Hebba og Isse besøker nabosykehjemmet for å lage en bok om livet til 94-årige Gerd? Hvordan kan 30 elever fra en barneskole utvikle vennskap med beboere på et sykehjem, og bidra til at mennesker som nærmer seg 100 år får styrket sin identitet? Hvorfor viser dette seg å være en unik mulighet til å bygge relasjoner på tvers av generasjoner som fremmer læring, mestring og gjensidig forståelse?

7.klassinger fra Gamlebyen skole i Oslo har over tid møtt beboere på Kirkens Bymisjons sykehjem St.Halvardhjemmet. Tre og tre elever blir kjent med hver sin beboer og sammen lager de en unik bok om den enkeltes gamles liv. Samspillet er levende, kreativt og dynamisk. Ansatte, frivillige og pårørende involveres også. Nære møter med latter og alvor finner sted på små rom og i gamle stuer. Spennende, uforutsigbare og unike erfaringer oppstår i møte mellom ulike kulturer og tidsepoker, i møte mellom beboer og elev, gammel og ung.

Filmen «Dette er mitt liv» viser hele prosessen og dokumenterer samspillet mellom elever og beboere. Denne er både til hjelp og inspirasjon. Vi anbefaler å se filmen – den gir fyndordene, substans og innhold.

Filmen varer i 14 minutter og er laget av Zacapa Film.

Kontakt oss for mer informasjon:

Kjetil Sandsengen, prosjektleder
T: 48 09 70 69 | Kjetil.Sandsengen[a]bymisjon.no

Gudmund Fosse, rådgiver
T: 99 51 26 88 | Gudmund.Fosse[a]bymisjon.no

Les også

Norsk Råkk spilte på fest i børsparken

Nabolagsfest for tiende året

- I år fyller festen her i Børsparken 10 år. Så det blir bursdagskake! forteller leder for Møtestedet Kari Gran til jubel fra langbordene.

Vi trenger frivillige til viktig innsats på Oslo S

Det er ikke alle som skal rekke et tog, shoppe eller drikke kaffe på Oslo S. Også mange mennesker som opplever større og mindre livskriser søker hit. Disse menneskene ønsker Kirkens Bymisjon å være tilstede for, men vi trenger frivillige for å klare det.