Kirkens Bymisjon med barnebok om å få hjelp i familien

Av og til kan livet by på utfordringer som gjør at familier har behov for hjelp utenfra. Home-Start Familiekontakten i Trondheim ønsket å gjøre rammene for møtene med barna enda bedre, og har nettopp gitt ut barneboka «Hurra, det er tirsdag!».

Tre koordinatorer fra Home-Start med barneboka «Hurra, det er tirsdag!» i hånda.

Nysgjerrige barneøyne møter ofte både koordinatorer og familiekontakter fra Home-Start Familiekontakten (HSF) når de kommer på besøk. «Hvem er du?». Koordinatorene i Trondheim satt med mange erfaringer om at foreldre som strever, ofte synes det er vanskelig å vite hva de skal involvere barna i, og på hvilken måte.

FNs barnekonvensjon slår fast at barn har rett til både å si sin mening og bli hørt (artikkel 12), og til å få og gi informasjon (artikkel 13).

– Barn trenger å få informasjon om det som skjer i hverdagen deres. De trenger å bli sett og hørt av oss voksne som trer inn i familien. De trenger forklaringer som de har forutsetninger for å forstå, derfor har vi laget denne boken, sier koordinator Mari Berg.

Ekornfamilie

I boka følger vi ekornbarnet Nøtte som bor sammen med mamma og Bustehale, og som gjennom en periode får besøk av en frivillig familiekontakt.

– Målet har vært å skape sammenheng, forståelse og rom for medvirkning for barna. Vi valgte å illustrere historien ved hjelp av ekorn, fordi barn ofte identifiserer seg med dyr. Slik kan vi snakke om vanskelige temaer på en ufarlig måte, sier Berg.

Samarbeid mellom koordinatorer og frivillige

Boka er skrevet i samarbeid mellom avdelingens tre koordinatorer og to av deres frivillige familiekontakter.

– Å ha med oss familiekontaktene i dette arbeidet har vært helt avgjørende for oss. Det har bidratt til en nær beskrivelse av relasjonene som oppstår i HSF, sier Berg.

Familiekontakt Maren tror boka er viktig for å bidra til forståelse hos barna i HSF.

– Jeg tror dette er et veldig viktig bidrag for å hjelpe barn å forstå hva det er som skjer når en fremmed kommer inn i livet og hjemmet deres. Boka og dens fine illustrasjoner appellerer til barn på en helt annen måte enn ord gjør og bidrar dermed til å øke deres forståelse.

Home-Start ble opprinnelig startet opp i 1975 i Leicester i England. I 1995 var Trondheim med sin avdeling først ute i Norge.

– At denne boka har blitt laget, er historisk i HSF-sammenheng, sier nasjonal koordinator i HSF, Wenche Heimholt Isachsen.

Interessert i å kjøpe boka?

Koordinatorer og familiekontakter kan kjøpe boka etter avtale med Kirkens Bymisjons avdeling i Trondheim. Boken er også på vei ut i Kirkens Bymisjon nettbutikk.

HSF tilbyr støtte gjennom å koble familier sammen med frivillige som besøker dem ukentlig. Kirkens Bymisjon driver fire av landets 34 avdelinger (Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø).

Les også

Her er Kirkens Bymisjons populære og helt spesielle hekleoppskrift

Vi får stadig henvendelser om vår helt spesielle oppskrift "Bestemorrute". Her deler vi derfor vår hekleoppskrift, med videoer som viser hvordan man hekler. Lykke til!

Bildet viser fire unge mennesker som holder rundt hverandre i en klynge. De står foran en bowlingbane og jubler.

– Her kan vi være oss sjæl

Halden er blant byene i Norge som har slitt mest med radikalisering og utenforskap. En tidligere bankraner og seriekriminell gir ungdommen følelsen av å bli sett.