Ny rapport: Grupper faller utenfor helsevesenet i Europa

“Manglende tilgang på universell helsehjelp setter folkehelsen i fare” sier en rapport utarbeidet av humanitære organisasjoner i Europa som ble sluppet i dag. Helsesenteret for papirløse migranter, som er drevet av Kirkens Bymisjon og Røde Kors, har bidratt til rapporten.

Ansatte fra helsesenteret for papirløse driver oppsøkende arbeid i Oslo.

Rapporten dokumenterer at Europeiske land går vekk fra sine forpliktelser om universell helsetilgang i forbindelse med økonomiske innstramminger.

Rapporten er basert på data fra intervjuer som er innhentet av over 43.000 besøkende til klinikker og programmer drevet av Médicins du Monde og partnere som Helsesenteret for papirløse migranter i 14 land i 2016.

De kommer til oss fordi vi er deres siste utvei til å få behandling for sykdommer som av og til er livstruende, fordi de faller utenfor det offentlige helsevesenet. Frode Eick, leder ved helsesenteret for papirløse migranter

Helsesenteret for papirløse og partnerorganisasjoner behandlet pasienter med mange akutte og kroniske sykdommer, og kvinner med komplikasjoner i forbindelse med svangerskap.

“En ting alle våre pasienter har til felles uansett hvor de kommer fra, er at de er i ekstremt vanskelige situasjoner,” sier Frode Eick, virksomhetsleder ved helsesenteret som er drevet av Kirkenes Bymisjon og Røde Kors.

Mer enn halvparten av de som ble intervjuet hadde ikke helseforsikring, og hadde derfor ikke råd til offentlig behandling. Mange rapporterte at de ikke var i stand til å navigere det administrative rundt det lokale helsevesenet, enten fordi de ikke forsto språket, ble diskriminert, sendt bort eller fryktet arrestasjon.

“Helsehjelp er en menneskerett, ikke et politisk verktøy,” sier Eick. “Våre data viser at svært få kommer til Europa for å få helsehjelp. Å ekskludere personer fra tilgang på nødvendig helsehjelp kan derimot true folkehelsen.”

Norge tilbyr i dag akutthjelp til alle, men Eick påpeker at flere undersøkelser har vist at det er samfunnsøkonomisk å gi helsehjelp i primærhelsetjenesten før det blir akutt og pasienten trenger sykehusinnleggelse.

Han mener videre at Norge kan gi rett til allmennlege og psykososiale tjenester i de kommunene folk oppholder seg i, noe Krf, Sp og Venstre foreslo i Stortinget i juni i år.

Rapporten oppmuntrer regjeringer til å ta grep for å gjøre det administrative rundt behandling enklere, slutte med diskriminering, gi tydeligere informasjon til pasienter om deres krav og rettigheter og gi opplæring til helsepersonell.  For eksempel opplæring i hvordan man tar vare på pasienter i prekære situasjoner.

Les også

Norsk Råkk spilte på fest i børsparken

Nabolagsfest for tiende året

- I år fyller festen her i Børsparken 10 år. Så det blir bursdagskake! forteller leder for Møtestedet Kari Gran til jubel fra langbordene.

Sporet trenger frivillige til viktig innsats på Oslo S – søk innen 29. januar