Mosjøen

Vår visjon er at alle mennesker i Mosjøen skal oppleve respekt, omsorg og rettferdighet.

Vårt arbeid i Mosjøen

I Mosjøen møter vi mennesker som på ulike måter strever med livet. Mange viser åpent sin sårbarhet på gata gjennom rus, ensomhet eller psykiske plager. Gjennom lavterskel arbeidstiltak og fattigdomstiltak hjelper vi mennesker å takle en vanskelig hverdag. For mange er dette starten på en bedre livssituasjon.

Kirkens Bymisjon avdeling Helgeland er en del av stiftelsen Kirkens Bymisjon Bodø, og ble etablert gjennom midler fra TV-Aksjonen 2019.