Mosjøen

Vår visjon er at alle mennesker i Mosjøen skal oppleve respekt, omsorg og rettferdighet.

Vårt arbeid

Kirkens Bymisjon ser i dag utfordringer knyttet til splittelse, uro og avmakt i samfunnet. Forskjellene øker. Klimaendringene krever handling nå. Noen mangler tilgang til grunnleggende rettigheter. Stadig følere argumenterer for seg og sitt heller enn oss og vårt. Der felleskap forvitrer og grupper settes opp mot hverandre, øker den sosiale spenningen. Et samfunn som fokuserer på forbruk, prestasjon og konkurranse, skyver mange ut.

160 stk møter opp på våre tilbud hver uke.

Våre samarbeidspartnere

Vil du samarbeide med oss?

Kirkens Bymisjon ønsker partnere i næringslivet med tyngde og integritet og inngår gjerne samarbeid med bedrifter som vil være med på å gjøre byen til et bedre sted for alle. Gjennom gjensidige og langsiktige avtaler ønsker vi å inspirere og engasjere våre samarbeidspartnere. Mange bedrifter støtter oss gjennom gaver, tjenester eller frivillig innsats. Denne støtten er vi helt avhengig av. Den gjør oss i stand til møte byens mange utfordringer med gode og effektive hjelpetiltak. Ta kontakt dersom din bedrift er interessert i et samarbeid med oss. Vi kommer gjerne på besøk for en samtale om bymisjonens arbeid, verdier og visjoner, muligheter for samarbeid.

Frivillighet hos Kirkens Bymisjon i Mosjøen

Alle aktiviteter og tiltak som Kirkens Bymisjon i Mosjøen driver, har ikke vært mulig uten de frivillige som jobber gratis for å bedre hverdagen for de som trenger dette mest. Vi har i dag 17 aktive frivillige som driver Møtestedet, Gatefotball, Regnbuekvelder, Samtalegrupper og Brettspillkvelder. Sum timer i 2022 ble 3883. som til sammen gir en verdi for SKB og Vefsn kommune på ca 1,4 million kr.