Om Romano Kher

Romano kher ble opprettet i januar 2018. På romanes betyr Romano kher “romenes hus”.

8. april 2015 beklaget statsminister Erna Solberg på vegne av den norske regjeringen den rasistiske ekskluderings politikken som ble ført ovenfor norske romer i ti årene før og etter andre verdenskrig. Romano kher er en del av den statlige oppreisningen.

I 2017 ble Kirkens bymisjon involvert for å bistå norske romer med å etablere Romano kher. I perioden oktober-april 2017 var det et forprosjekt. Mer om forprosjektet kan du lese her.

Romano Kher har mange gode samarbeidspartnere. Se oversikten her. 

Våre aktiviteter

Romano kher består av en kulturhus del, en brobyggertjeneste og et fritidstilbud for barn og ungdom. I tillegg drifter vi medieplattformen Nevimos Norvego.

Kulturhuset

I kulturhuset arrangerer vi blant annet kulturdager, film og fortellerkvelder for å vise frem den mangfoldige romske kulturen til et minoritets- og majoritetspublikum. Vi arrangerer også familiedager, fester og markering av den internasjonale romdagen 8. april.

Besøk vår facebook side for å se hva som skjer hos oss.

Brobyggertjenesten

Brobyggertjenesten består av rådgivere med romsk og ikke-romsk bakgrunn. Alle har lang erfaring i arbeid med norske romer. Vi tilbyr individuell veiledning til norske romer og veiledning og kompetanseheving til offentlige tjenester. Brobyggertjenesten arbeider også med holdningsskapende arbeid, politisk påvirkningsarbeid og arbeid som fremmer romske rettigheter som nasjonal minoritet i Norge.

Brobyggertjenesten tilbyr dialogforedrag til skoler gjennom prosjektet «Rom viser vei».

Fritidstilbudet “Kelasame” (vi leker)

Romano kher driver et fritidstilbud for barn- og ungdom. En dag i uken har vi leksehjelp i samarbeid med skolelostjenesten ved Oslo Vo Skullerud.

Kelasame har et eget guttelag i samarbeid med fotballklubben Sterling. Vi har også en jentegruppe som gjør ulike aktiviteter.

Nevimos Norvego

Nevimos Norvego er en medieplattform der vi produserer innhold som setter søkelys på aktuelle saker blant romer i Norge og Europa.