Kirkens Bymisjon strategi 2020-2025

I hele bredden av vårt arbeid vil vi bygge fellesskap, styrke bærekraft og skape bevegelse. Strategien er et verktøy som viser oss veien og hjelper oss å prioritere. Her kan du lære om vår strategi og finne ressurser til arbeidet med å omsette strategien i handlingen.

 • Rapport basert på handlingsplan

  Bakgrunn, behov og formål
 • Handlingsplan

  Dette er en mal for ansatte ved Kirkens Bymisjon for å kartlegge avdelingens/virksomhetens/tiltakets overordnede faglige planer og fokus for det kommende året.

  Mal for handlingsplan

Kirkens Bymisjon strategi 2020-2025

I 2025 skal vi kunne se oss tilbake og si at vi har vist nestekjærlighet, sørget for inkluderende fellesskap, vernet om skaperverket og kjempet for rettferdighet.

 

 • " Hva er en strategi? Strategien vår gir en felles retning i perioden 2020-2025 for Kirkens Bymisjons 12 stiftelser. Strategien skal vise vei slik at vi sammen kan nå målet om at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Strategien er laget med utgangspunkt i bredden i arbeidet vårt."


 • "Hvorfor en felles strategi? Vår strategi skal styrke felles formål, visjon og verdier i Kirkens Bymisjon. Strategien skal realisere formålet gjennom økt nedslagsfelt, styrket faglighet og felles påvirkningskraft. Kirkens Bymisjons 12 stiftelser har for første gang utarbeidet en felles strategi. Nå ruster vi oss til en felles strategisk innsats og et løft på noen helt nødvendige områder vi ser rundt oss."


 • "Omverden: Vår strategi skal styrke felles formål, visjon og verdier i Kirkens Bymisjon. Den skal realisere formålet vårt gjennom økt nedslagsfelt, styrket faglighet og felles påvirkningskraft. I over 160 år har Kirkens Bymisjon tatt pulsen der folk er. Vi har et skarpt blikk, en sterk identitet og et sosialfaglig arbeid som endres i takt med tiden. Med vår nye strategi skal vi fortsette å være relevante. Det krever at vi fortsetter å snu oss rundt og handler deretter."