Om oss

Veslelien er en institusjon som tilbyr sekvensiell- og langtids døgnbehandling, innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Hos oss er det til sammen 50 plasser. Hvorav 45 plasser for pasienter tilhørende Helse Sør-Øst og fem plasser for pasienter tilhørende Helse Nord.

Veslelien ligger landlig til ved Brumunddal i Innlandet fylke og kan tilby gode friluftsmuligheter. Pasientgruppen på Veslelien er rusmiddelavhengige av begge kjønn, som er over 18 år og i behov av døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som blir henvist har ofte psykiske lidelser som tilleggsproblematikk. Institusjonen tar også i mot pasienter som soner etter straffegjennomføringslovens § 12, pasienter i LAR og pasienter i parforhold hvor begge har behandlingsbehov, til langtidsbehandling.

Tro på endring

Vesleliens visjon og målsetting er at vi, gjennom individuelt tilrettelagt behandling – med pasienten i sentrum – bidrar til at pasienten får bedre livskvalitet – psykisk, fysisk og sosialt, økt rusmestring og et styrket nettverk.

Tverrfaglig spesialisert behandling

Personalet består av leger, syke- og vernepleiere, sosionomer, psykologer, psykologspesialister, psykiatere, idrettspedagog og musikkterapeut. I tillegg har vi drift-, renhold-, kjøkkenpersonale og administrative ansatte.

Veslelien tilbyr individ- og gruppebasert behandling. Til grunn for behandlingsarbeidet ligger pasientens individuelle behov og ønsker. Veslelien vektlegger et godt samarbeid med pasientens ansvarsgruppe, henvisende instans og andre relevante samarbeidspartnere, samt tidlig arbeid mot hverdagen etter behandling i institusjon. Overordnet arbeider vi etter traumesensitiv tilnærming, som kjennetegnes ved trygghet, relasjon og følelsesregulering.

Veslelien er en døgnbemannet institusjon og behandlingen foregår dag og kveld, alle dager i uken. Ved bruk av miljøterapeutiske tilnærminger er ansatte aktivt med pasienter for å utforske og veilede i forskjellige situasjoner, for eksempel i sosiale sammenhenger.

Veslelien tilbyr følgende metodisk hovedinnhold i behandlingstilbudet:

 • systematisk kartlegging av rus og psykisk helse
 • miljøterapi
 • samtale individuelt og i grupper
 • psykoedukasjon i form av kurs, grupper og individuelle samtaler
 • medisinsk oppfølging
 • fysisk aktivitet
 • ADL-trening
 • kvinne/mannsgruppe
 • brukermedvirkning
 • sosialt nettverksarbeid
 • systematisk bruk av individuell plan og behandlingsplan

Les mer om behandlingen her. 

1931

Veslelien ble etablert

50

Behandlingsplasser

66

Ansatte