Om produksjonen

Sprø idé – uventet suksess

«Dette får vi aldri i verden solgt», var reaksjonen da et nytt produkt så dagens lys ved Byverkstedet i Sarpsborg. Framfor dem lå et lite eventyr.

Les mer

Gjenbruk i rødt, hvit og blått

På Arbeidsrommet i Trondheim gjør de seg klare til 17. mai hele året.

Les mer

Honning fra Spenn

Vi mennesker har benyttet oss av honning som næringskilde i flere tusen år og arkeologiske spor viser at vi drev med røkting av bier helt tilbake til steinalderen.

Les mer

Karaffel fra Haugesund

Kasserte vinflasker blir til vaser, vannkarafler og lysholdere. I et gammelt industrilokale i Haugesund har tidligere rusavhengige startet gründervirksomhet med suksess.

Les mer

Keramikk på Spenn

Spenn er et aktivitets-, kunst og arbeidstilbud hos Kirkens Bymisjon for mennesker som ikke finner sin plass i det ordinære arbeidslivet. Der prøver vi å tilpasse arbeidet til den enkelte arbeider samtidig som vi vil lage produkter som imøtekommer dagens marked. Med keramikk har vi funnet et materiale som oppfyller disse kriteriene.

Les mer

Tapetverkstedet på I jobb, Oslo

I 2014 åpnet dørene til tapetverkstedet på I jobb. På bordet lå en bestilling fra Deloitte på 1600 notisbøker som skulle bindes for hånd og leveres til kontorene i Bjørvika.

Les mer

Glass på Spenn

Historien om glassenglene på Spenn går tilbake til 2006 da Aktivitetshuset Prindsen ble introdusert for glassfusing av en av sine studenter som hadde Kunst- og Håndverkspraksis der.

Les mer