A-Senteret gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til personer med rusmiddelproblemer. Vi har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Behandlingstilbud

 • Døgnavdeling

  Døgnavdelingen er et behandlingssted for kvinner og menn som ligger sentralt på Bjølsen i Oslo. Vi har 21 plasser.

  Mer om døgnavdeling her
 • Poliklinikk

  En tverrfaglig sammensatt stab med sosialfaglig, medisinsk og psykologfaglig kompetanse. Fokus på individualsamtalene.

  Mer om poliklinikken her
 • Villa Berg

  Langtidsbehandling på Berg i Oslo for menn over 18 år med problemer knyttet til bruk av rusmidler. 12 beboerrom.

  Les mer om Villa Berg her

Velkommen til pårørendekurs

A-senteret inviterer hvert halvår til kurs over fire kvelder for pårørende til personer med alkohol og/eller medikamentproblemer.

Les mer og meld deg på her

"Skeiv rus"

Vi inviterer til korttids gruppetilbud for homofile menn som er bekymret over sin bruk av alkohol eller andre rusmidler.

Les mer og meld deg på her

A-Senteret som ressurssenter

 • Depresjonskurs

  Vi har laget kurs om mestring og forebygging av depresjon, som er står til fritt disposisjon for fagfolk i helsetjenesten.

  Les mer
 • Undervisning

  Vi tilbyr undervisning og veiledning om en rekke temaer.

  Les mer