A-Senteret gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til personer med rusmiddelproblemer. Vi har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Behandlingstilbud

Kurs og gruppetilbud

  • Pårørendekurs

    A-senteret inviterer hvert halvår til kurs over fire kvelder for pårørende til personer med alkohol og/eller medikamentproblemer. Les mer her!

    Les mer
  • "Skeiv rus" gruppebehandling

    Korttids gruppetilbud for homofile menn som er bekymret over sin bruk av alkohol eller andre rusmidler.

    Les mer

A-Senteret som ressurssenter