A-Senteret gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til personer med rusmiddelproblemer. Vi har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Korona

Her har vi samlet informasjon om vår drift i denne perioden.

Les mer

Informasjon i forbindelse med fasadearbeid

 • Les her om fasadearbeidet og hva det betyr for A-senteret

  Oppdatering av prosessen pr. 22/6; A-Senterets Poliklinikk har nå flyttet tilbake til Maridalsveien 176 A. Midlertidig inngang er fra Bergensgt.1, ved siden av Holmen. Det foregår fortsatt noe utbedringsarbeid andre steder i bygget. Døgnavdelingen blir i Teisenveien 5a, 0664 Oslo til 31 august.

  Bakgrunn: 
  Fasaden på Maridalsveien 176/Bergensgata 1 er i dårlig forfatning og A-Senteret er sammen med eiendomsavdelingen i Kirkens Bymisjon i prosess med å utbedre denne. Bygningen er derfor for tiden dekket av stilas. A-senteret er foreløpig upåvirket av dette, og har normal drift. A-Senteret og eiendomsavdelingen jobber med å finne gode løsninger for kontinuerlig drift gjennom rehabiliteringen av fasaden. Det er altså ikke planlagt å stenge A-senteret i noen del av denne prosessen.

  Tidsperspektivet er usikkert. Stillaset blir stående rundt bygningens fasade inntil en tilfredsstillende løsning for drift og rehabilitering er funnet.

  A-senteret tar imot henvisninger som normalt og vil gjøre dette gjennom perioden fasaden rehabiliteres.

  Vi vil oppdatere fortløpende på A-Senterets hjemmeside ettersom prosjektet skrider frem og vi har mer informasjon.

  Merk at andre aktører i bygget gjør egne vurdering av sin drift, sjekk deres nettside for informasjon.

Behandlingstilbud

 • Døgnavdeling

  Døgnavdelingen er et behandlingssted for kvinner og menn som ligger sentralt på Bjølsen i Oslo. Vi har 21 plasser.

  Mer om døgnavdeling her
 • Poliklinikk

  En tverrfaglig sammensatt stab med sosialfaglig, medisinsk og psykologfaglig kompetanse. Fokus på individualsamtalene.

  Mer om poliklinikken her
 • Villa Berg

  Langtidsbehandling på Berg i Oslo for menn over 18 år med problemer knyttet til bruk av rusmidler. 12 beboerrom.

  Les mer om Villa Berg her

Velkommen til pårørendekurs

A-senteret inviterer hvert halvår til kurs over fire kvelder for pårørende til personer med alkohol og/eller medikamentproblemer.

Les mer og meld deg på her

"Skeiv rus"

Vi inviterer til korttids gruppetilbud for homofile menn som er bekymret over sin bruk av alkohol eller andre rusmidler.

Les mer og meld deg på her

A-Senteret som ressurssenter

 • Depresjonskurs

  Vi har laget kurs om mestring og forebygging av depresjon, som er står til fritt disposisjon for fagfolk i helsetjenesten.

  Les mer
 • Undervisning

  Vi tilbyr undervisning og veiledning om en rekke temaer.

  Les mer