Frivilligsentraler

Flere tusen frivillige gjør en innsats til nytte og glede for andre og seg selv innenfor Kirkens Bymisjons ulike aktiviteter og tiltak. Kirkens Bymisjon driver også frivilligsentraler flere steder i landet.

Kirkens Bymisjon frivilligsentraler er lokale møteplasser og brobyggere mellom mennesker, frivillige, organisasjoner og det offentlige. Vi legger til rette for økt frivillig engasjement og innsats i nærmiljøet, og jobber innen en rekke samfunnsområder. Frivilligsentralene mobiliserer og samordner frivillig aktivitet i sine nærområdene, og har også aktiviteter på sentralene.

Kirkens Bymisjons frivilligsentraler er kreative sentre for nye former for frivillighet. Mangfoldet av aktiviteter er stort og varierer ut i fra lokale forutsetninger og behov. Med frivilligsentraler, flere tusen frivillige i arbeid gjennom året og frivillighet som en bærebjelkene i alt arbeid Kirkens Bymisjons gjør, har vi stor kompetanse på frivillig arbeid.

Kirkens Bymisjon har frivillige i mange av våre tiltak. Her kan du lese mer om frivillighet i Kirkens Bymisjon. 

Vil du bli frivillig?

Vi trenger deg som ønsker å gjøre en frivillig innsats til nytte og glede for andre og deg selv.

Les mer her!