A-senteret

A–Senteret gir tilbud om poliklinisk behandling eller døgnbehandling til personer over 18 år som har rusmiddelproblemer knyttet til alkohol som det eneste eller det dominerende rusmiddelet.

Vår behandlingsideologi bygger på et helhetlig menneskesyn preget av at mennesker har fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle behov.

A-senteret er en del av det offentlige tilbudet innen spesialisthelsetjenesten. Vi gir tilbud om vurdering og behandling, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

PS: Våre nettsider er under utvikling, feil og mangler kan derfor forekomme!

Slik søker du plass hos oss!

Les mer her

Rusbehandling

Kirkens Bymisjon har lang erfaring og bred kompetanse innenfor rusomsorg og behandling av rusmiddelavhengighet. I våre virksomheter bistår vi rusmiddelavhengige på veien mot ruskontroll og rusfrihet.

Les mer om Rusbehandling

Oslo

Kirkens Bymisjon i Oslo er den eldste og største av bymisjonsstiftelsene, grunnlagt i Kristiania i 1855. Vi jobber i dag sammen med ca. 2000 frivillige på over 100 ulike aktiviteter og tiltak for mennesker som trenger det i Oslo.

Hva gjør vi i Oslo

Kontakt

 • Besøksadresse

  Maridalsveien 176A, 0469 Oslo

  Se i kart
 • Postadresse

  A-Senteret
  Postboks 3470, Bjølsen
  0406 Oslo