Porsgrunn

Vårt mål er å skape en organisasjon som møter mennesker med kjærlighet, respekt og nærvær.

Gjennom en etablering i Porsgrunn håper vi på å kunne bidra til å fremme visjonen for kommunen vår: Sammen om Porsgrunn, der fellesskap, likeverd, mangfold og raushet er sentrale verdier.

Kirkens Bymisjons arbeid i Porsgrunn skal gjennomsyres av respekt, nestekjærlighet, nærvær, tro og håp. Verdiene våre er grunnlaget for vårt menneske -og samfunnssyn, og kan oppsummeres med et verdig liv for alle.

Kirkens Bymisjon skal utføre handlinger i hele Porsgrunn kommune i solidaritet, nestekjærlighet og medmenneskelighet uten tanke på gjenytelse eller goder. I alt vårt arbeide håper vi å søke ressurser og muligheter, og bidra til å utløse livsmot og mestringsevne.

Våre samarbeidspartnere i Porsgrunn

Les mer

Kontakt oss

Håkon Stornes

Virksomhetsleder

917 71 414

hakon@skbat.no

Kolbjørn Gunnarson

Daglig leder Stiftelsen Kirkens Bymisjon Aust-Agder og Telemark

970 68 403

kolbjorn@skbat.no