Porsgrunn

Vårt mål er å skape en organisasjon som møter mennesker med kjærlighet, respekt og nærvær.

Kirkens Bymisjons arbeid i Porsgrunn skal preges av respekt, nestekjærlighet, nærvær, tro og håp. Verdiene våre er grunnlaget for vårt menneske -og samfunnssyn, og kan oppsummeres med et verdig liv for alle. Kirkens Bymisjon skal utføre handlinger i hele Porsgrunn kommune i solidaritet, nestekjærlighet og medmenneskelighet. I alt vårt arbeide håper vi å søke ressurser og muligheter, og bidra til å utløse livsmot og mestringsevne.

Vil du samarbeide med oss?

Samarbeid med næringslivet og andre samfunnsaktører er en vesentlig brikke i Kirkens Bymisjons arbeid. For våre strategiske samarbeidspartnere er samarbeidet også blitt en viktig brikke i bedriftens kulturbygging og dens samfunnsoppdrag.

Sammen får vi til endringer i samfunnet og for enkeltmennesker, som ingen av oss ville fått til på egen hånd.Totalt sett kan vi gjøre byen til et bedre sted – for alle.

Samarbeidsavtale

Gjennom gjensidige og langsiktige avtaler ønsker vi å inspirere og engasjere våre samarbeidspartnere. Bedrifter kan støtte arbeidet vårt på flere måter; økonimisk støtte forankret i en avtale, tjenester, gaver eller frivillig innsats.

Denne støtten er helt uvurdelig for vårt arbeide. Det gjør oss i stand til møte byens mange utfordringer med gode og effektive hjelpetiltak.

Ta kontakt dersom din bedrift er interessert i et samarbeid med oss. Vi kommer gjerne på besøk for en samtale om Kirkens Bymisjons arbeid, verdier og visjoner og muligheter for samarbeid.

Kontaktperson: Signe Tynning  Tlf: 41423351
E-post signe.tynning@bymisjon.no

Våre samarbeidspartnere i Porsgrunn

Tusen takk for støtten! Dere er med på å gjøre en forskjell.