Bodø

Vår visjon er at alle mennesker i Bodø skal oppleve respekt, omsorg og rettferdighet.

I Bodø møter vi mennesker som på ulike måter strever med livet. Mange viser åpent sin sårbarhet på gata gjennom rus, ensomhet eller psykiske plager. Gjennom arbeidstiltak, åpne kafeer, væresteder og aktivitetshus hjelper vi mennesker å takle en vanskelig hverdag. For mange er dette starten på en bedre livssituasjon.

Våre samarbeidspartnere

Vil du samarbeide med oss?

Kirkens Bymisjon ønsker partnere i næringslivet med tyngde og integritet og inngår gjerne samarbeid med bedrifter som vil være med på å gjøre byen til et bedre sted for alle. Gjennom gjensidige og langsiktige avtaler ønsker vi å inspirere og engasjere våre samarbeidspartnere. Mange bedrifter støtter oss gjennom gaver, tjenester eller frivillig innsats. Denne støtten er vi helt avhengig av. Den gjør oss i stand til møte byens mange utfordringer med gode og effektive hjelpetiltak. Ta kontakt dersom din bedrift er interessert i et samarbeid med oss. Vi kommer gjerne på besøk for en samtale om bymisjonens arbeid, verdier og visjoner, muligheter for samarbeid.

Ta gjerne kontakt med vår salgs- pg markedsansvarlig Sissel Qvam, sissel.qvam@bymisjon.no og telefon 909 65 982.

Kirkens Bymisjon + Retura Iris =

Sammen med Kirkens Bymisjon kan Retura Iris bidra til at vi utnytter ressursene i byen vår bedre

Kirkens Bymisjon og Nobl

Nobl trygger og bygger samfunn sammen med Kirkens Bymisjon

Vil du komme i kontakt med Pedalen Sykkelverksted? Tlf.: 479 75 424

Har du spørsmål ang. matlevering kontakt Matstasjon på tlf. 97010075