Tønsberg

Kirkens Bymisjon vil at mennesker i Vestfold skal erfare respekt, omsorg og tilhørighet.

Kirkens Bymisjon 30 år i Tønsberg – hjelp oss å hjelpe

I Tønsberg som i Oslo hvor Kirkens Bymisjonen ble etablert i 1855 forgår mye av vårt arbeid blant dem som lever sine liv på brostein. Gjennom vår historie har vi vært nær de vanskeligst stilte i samfunnet, og vi arbeider etter mottoet «Ingen er bare det du ser». 168 år etter oppstarten av Kirkens Bymisjon er behovet for våre tjenester større en noen gang og i dag driver vi mer enn 200 ulike tiltak i over 50 byer i hele Norge.

Sosial bærekraft i praksis

I vedlagt aktivitets-rapport fra 2022 gir vi en oversikt over hva vi bidrar med i Tønsberg. Dette arbeidet, som er sosial bærekraft i praksis, hadde ikke vært mulig uten nært samarbeid med offentlige myndigheter, frivillige, private givere og lokalt næringsliv.

Kristinaløpet og brosteinsstafetten

Vi har nå innledet et samarbeid med Kristinaløpet og utfordrer bedrifter i Tønsberg til å melde seg på og bidra til å skape en folkefest lørdag 24.juni. Dette er også starten på vår Brosteinsaksjon der vi setter søkelys på prosjektet «I jobb». Dette er de menneskene som iført oransje vester rydder byens gater – hele året. Dette er et tiltak for personer som har utfordringer innen rus eller psykisk helse. Foruten å holde byens gater rene, møtes arbeiderne til varme måltider, felleskap og veiledning ved behov. Vi ønsker å tilby alle de som trenger dette tilbudet den hjelpen de trenger og derfor utfordrer vi næringslivet til gi en brostein fra 10.000,- til 50.000,- eller et annet beløp. Det blir også arrangert en vippsaksjon for deltagere og publikum under løpet. Vipps til «586422» merk «I jobb»

Les mer om Brosteinsaksjonen her: https://brosteinsbyggerne.no

Eller kontakt Dag Østby / dag.ostby@bymisjon.no / 47 28 75 20

Kjernen i oppdraget vårt er å være til stede for mennesker som strever, og møte den enkelte med respekt og omsorg.

Møtene mellom den enkelte og våre ansatte og frivillige skal være preget av faglig kompetanse og et personlig engasjement. Engasjement er en drivkraft i arbeidet. Faglig kompetanse gir oss de verktøyene vi trenger for å være til nytte for andre i deres liv og arbeid.