Tønsberg

Kirkens Bymisjon vil at mennesker i Vestfold skal erfare respekt, omsorg og tilhørighet.

Kjernen i oppdraget vårt er å være til stede for mennesker som strever, og møte den enkelte med respekt og omsorg.

Møtene mellom den enkelte og våre ansatte og frivillige skal være preget av faglig kompetanse og et personlig engasjement. Engasjement er en drivkraft i arbeidet. Faglig kompetanse gir oss de verktøyene vi trenger for å være til nytte for andre i deres liv og arbeid.