Årsregnskap og samarbeid for Kirkens Bymisjon i Oslo 2019

Finansiering og samarbeid

Aktivitetsregnskapet viser at de største finansieringskildene er Oslo kommune, Helse Sør-Øst, Helsedirektoratet, andre statlige tilskudd og kompensasjoner, testamentariske gaver og andre gaver.

Næringslivet bidrar med over 20 % av midlene vi samler inn. Bidragene gir oss økt handlekraft og skaper positive endringer i menneskers liv. Særlig er våre langsiktige næringslivssamarbeid og støtte fra fonds og legater viktig for å skape forutsigbarhet i arbeidet.

Samarbeidene skaper verdier for alle involverte parter og inneholder ofte både økonomiske midler, kompetanseutveksling og medarbeiderengasjement.

Bredt samarbeid

Kirkens Bymisjon i Oslo har mange samarbeidspartnere økonomisk, faglig og sosialt. Store deler av arbeidet drives etter avtale med offentlige oppdragsgivere som Helse Sør-Øst og Oslo kommune. 4/5 av det samlede budsjettet kommer fra offentlige tilskudd og avtaler.

Et stort nettverk av kontakter, partnere og støtte – spillere bidrar også til arbeidet med faglig samarbeid, råd og veiledning, tid, engasjement og gaver.

Kirkens Bymisjon i Oslo samarbeider bl.a. med andre frivillige organisasjoner, næringsliv, universiteter og høyskoler, forskningsinstitusjoner, offentlig forvaltning og myndigheter – og et stort antall ressurspersoner.

Næringslivet og fond/legater

Her finner du våre største samarbeidspartnere i næringslivet, og fond/legater som har vært blant våre største bidragsytere.

Fornøyde ansatte – og jackpot for alle?

"De aller fleste ønsker at bedriftens samarbeid skal skape engasjement og stolthet internt. Og at det skal bidra inn til FNs bærekraftmål. Dette lykkes vi med – og DET er gøy!" skriver næringslivssansvarlig Ragnhild Østmo.

Les blogginnlegget her