Bergen

Kirkens Bymisjon er til stede for mennesker som trenger det i Bergen.

Her er våre samarbeidspartnere i Bergen

Våre partnere i næringslivet bidrar til å skape verdi og engasjement.

Kontakt oss

Arne Liljedahl Lynngård

Leder

951 52 290

arne.lynngard@skbb.no

Astrid Onarheim Spjeldnæs

Avdelingsleder Inkludering og omsorg

469 81 205

astrid.o.spjeldnes@skbb.no

Bård Aulin

Avdelingsleder

bard.aulin@skbb.no

Birgitte Vik

Økonomi- og administrasjonsleder

459 11 211

birgitte.vik@skbb.no

Helga Sekkingstad

Avdelingsleder Oppvekst og mangfold

920 53 445

helga.sekkingstad@skbb.no

Kjetil Sælen

Næringslivskontakt

41003500

Kjetil.saelen@skbb.no

Tine Wahlstrøm

Enhets- og innsamlingsleder

93 02 67 10

Tine.wahlstrom@skbb.no