Bergen

Kirkens Bymisjon er til stede for mennesker som trenger det i Bergen.

Vårt arbeid i Bergen

Arbeidsfelt

Følg oss på Facebook

Bilde av hjerter, et av Kirkens Bymisjons mest brukte symboler. Bilde

Bli Raus bedrift i Bergen

Kontakt

Administrasjonen