Bergen

Kirkens Bymisjon jobber for at mennesker i byen vår har et sted der alle føler seg velkommen, med stor takhøyde og plass til både smil og tårer. Gjennom våre mange tiltak gir vi barn og voksne et tilbud som bidrar til økt selvrespekt, fellesskap, håp og glede.

Gode partnerskap som engasjerer og begeistrer

Fana Sparebank: En ny begeistring blant de ansatte

Da byen gjorde seg klar til sykkel-VM i Bergen 2017, ville Fana Sparebank gi en fest til de som kjente seg litt på siden av det hele. En gatefest ble startet på ønsket om et tettere samarbeid med Kirkens Bymisjon.

OBOS: En forlengelse av den ordinære virksomheten

I over ti år har OBOS støttet Kirkens Bymisjons boligrelaterte arbeid. Samarbeidet passer perfekt inn i boligbyggelagets visjon og samfunnsansvar, eller samfunnsengasjement som de selv kaller det.

NorgesGruppen: Samarbeidet er vinn–vinn

Ved å fokusere samarbeidet med Kirkens Bymisjon på mat og måltidsfellesskap, hjelper NorgesGruppen andre samtidig som de kommer nærmere egne målsetninger.

Her er våre samarbeidspartnere i Bergen

Våre partnere i næringslivet bidrar til å skape verdi og engasjement.

For bygning- og driftstekniske spørsmål

Ta kontakt med eiendomssjef for region Midt og Vest Svein Åge Iversen, på tlf 400 36 252

Kontakt oss

Inge Takle Mæstad

Regionleder, Region Vest

995 50 522

inge.takle.maestad@bymisjon.no

Arne Liljedahl Lynngård

Leder for samfunn og utvikling, Region Vest

951 52 290

arne.lynngard@bymisjon.no

Tine Wahlstrøm

Leder for marked og kommunikasjon

93 02 67 10 / 55 30 72 00

Tine.wahlstrom@bymisjon.no

Kristine Moskvil Thorsen

Seksjonsleder Rettigheter, Region Vest

918 14 411

kristine.thorsen@bymisjon.no

Torill Hesjedal Hartwig

Seksjonsleder Administrasjon og virksomhetsstyring, Region Vest

997 09 487

torill.hartwig@bymisjon.no

Sølvi Madsen

Seksjonsleder Deltagelse, Region Vest

453 80 209 / 55 30 72 00

solvi.madsen@bymisjon.no

Jennifer Lund

Seksjonsleder Nærmiljø, Region Vest

922 78 007

jennifer.lund@bymisjon.no

Siv Lyngtun

Næringslivskontakt

940 17 314 / 55 30 72 00

siv.lyngtun@bymisjon.no

Johanne Marie Sletten

Frivilligrådgiver

469 81 203 / 55 30 72 00

johanne.marie.sletten@bymisjon.no

Svein Åge Iversen

Eiendomssjef region Midt og Vest

400 36 252

svein.age.iversen@bymisjon.no