Bergen

Kirkens Bymisjon er til stede for mennesker som trenger det i Bergen.

  • Her er våre samarbeidspartnere i Bergen

    Les mer
  • Årsmelding 2017

    Årsmelding 2017 for Kirkens Bymisjon i Bergen

    Les den her

Kontakt oss

Arne Liljedahl Lynngård

Leder

951 52 290

arne.lynngard@skbb.no

Astrid Onarheim Spjeldnæs

Avdelingsleder Inkludering og omsorg

469 81 205

astrid.o.spjeldnes@skbb.no

Bård Aulin

Avdelingsleder

bard.aulin@skbb.no

Birgitte Vik

Økonomi- og administrasjonsleder

459 11 211

birgitte.vik@skbb.no

Helga Sekkingstad

Avdelingsleder Oppvekst og mangfold

920 53 445

helga.sekkingstad@skbb.no