Barn og unge

Alle barn har behov for å bli sett og hørt og elsket. Voksne som lever et godt liv til tross for en vanskelig oppvekst, kan ofte fortelle at de opplevde noen som så dem, lyttet til dem og snakket med dem da de var barn.

Våre tiltak

Hva vil vi:

  • Kirkens Bymisjon vil forebygge kriser ved å være troverdige samtalepartnere for barn og unge. Forebygging krever kunnskap, tillit og mot. Vi vil være gode støttespillere for barn og unge, slik at de blir sett og slik at de kan mestre det som er tøft og vanskelig.
  • I det rike og moderne Norge ser vi at tusenvis av barn kommer fra hjem med så liten inntekt at det får alvorlige sosiale følger både for voksne og barn. Dette vil vi motarbeide både gjennom konkrete tiltak og politisk påvirkning.
  • Mange av barna Kirkens Bymisjon kommer i kontakt med, lider under til dels grov omsorgssvikt. Mange av dem vi får kontakt med senere i livet, som sliter med blant annet rusproblemer, har opplevd ikke å ha blitt sett som barn og i oppveksten. Dette vil vi forebygge.

"Mia ble holdepunktet i livet vårt. Hun gav seg ikke da jeg var så langt nede at jeg ikke ville ha hjelp"

Hva gjør vi?

  • Kirkens Bymisjon driver et mangfoldig tilbud til barn og unge. Det spenner fra kortvarige lavterskeltilbud og ferieaktiviteter i nærmiljøene, til langvarig omsorgsansvar og oppfølging i samsvar med barnevernet.
  • Noen barn kan av ulike grunner ikke bo sammen med foreldrene sine. Da ønsker vi å gi gode omsorgstilbud, og legger til rette for at barna får oppleve gode møter med mamma og pappa i trygge omgivelser.
  • Foreldre er ikke alltid i stand til å se. Det kan være perioder der de voksne overveldes av egne vanskeligheter, slik at de ikke klarer å være de gode foreldrene de ønsker å være. Ikke alle har besteforeldre eller slektninger i nærheten. Da trengs en nabo, en venn, en lærer eller noen andre som ser. Vi vil være støttespilleren på veien, og samtidig hjelpe foreldre til å oppdage egne ferdigheter, slik at de kan mestre det vanskelige.

Vi kjenner barn og foreldre som trenger deg!

Bli frivillig!

Les også

Tre koordinatorer fra Home-Start med barneboka «Hurra, det er tirsdag!» i hånda.

Kirkens Bymisjon med barnebok om å få hjelp i familien

Av og til kan livet by på utfordringer som gjør at familier har behov for hjelp utenfra. Home-Start Familiekontakten i Trondheim ønsket å gjøre rammene for møtene med barna enda bedre, og har nettopp gitt ut barneboka «Hurra, det er tirsdag!».

Bildet viser fire unge mennesker som holder rundt hverandre i en klynge. De står foran en bowlingbane og jubler.

– Her kan vi være oss sjæl

Halden er blant byene i Norge som har slitt mest med radikalisering og utenforskap. En tidligere bankraner og seriekriminell gir ungdommen følelsen av å bli sett.