Barn og unge

Alle barn har behov for å bli sett og hørt og elsket. Voksne som lever et godt liv til tross for en vanskelig oppvekst, kan ofte fortelle at de opplevde noen som så dem, lyttet til dem og snakket med dem da de var barn.

Hva vil vi:

  • Kirkens Bymisjon vil forebygge kriser ved å være troverdige samtalepartnere for barn og unge. Forebygging krever kunnskap, tillit og mot. Vi vil være gode støttespillere for barn og unge, slik at de blir sett og slik at de kan mestre det som er tøft og vanskelig.
  • I det rike og moderne Norge ser vi at tusenvis av barn kommer fra hjem med så liten inntekt at det får alvorlige sosiale følger både for voksne og barn. Dette vil vi motarbeide både gjennom konkrete tiltak og politisk påvirkning.
  • Mange av barna Kirkens Bymisjon kommer i kontakt med, lider under til dels grov omsorgssvikt. Mange av dem vi får kontakt med senere i livet, som sliter med blant annet rusproblemer, har opplevd ikke å ha blitt sett som barn og i oppveksten. Dette vil vi forebygge.

"Mia ble holdepunktet i livet vårt. Hun gav seg ikke da jeg var så langt nede at jeg ikke ville ha hjelp"

Les Saynabs historie her

Hva gjør vi?

  • Kirkens Bymisjon driver et mangfoldig tilbud til barn og unge. Det spenner fra kortvarige lavterskeltilbud og ferieaktiviteter i nærmiljøene, til langvarig omsorgsansvar og oppfølging i samsvar med barnevernet.
  • Noen barn kan av ulike grunner ikke bo sammen med foreldrene sine. Da ønsker vi å gi gode omsorgstilbud, og legger til rette for at barna får oppleve gode møter med mamma og pappa i trygge omgivelser.
  • Foreldre er ikke alltid i stand til å se. Det kan være perioder der de voksne overveldes av egne vanskeligheter, slik at de ikke klarer å være de gode foreldrene de ønsker å være. Ikke alle har besteforeldre eller slektninger i nærheten. Da trengs en nabo, en venn, en lærer eller noen andre som ser. Vi vil være støttespilleren på veien, og samtidig hjelpe foreldre til å oppdage egne ferdigheter, slik at de kan mestre det vanskelige.

Vi kjenner barn og foreldre som trenger deg!

Bli frivillig!

Tiltak

Sted

Les også

De usynlige straffede

Hvert år opplever 6000 – 9000 barn i Norge å ha en mamma eller pappa i fengsel. Barna er uskyldige, men straffen rammer også dem – og noen ganger glemmer vi det – barna blir de usynlig straffede.

Det er gøy å gjøre nye ting!

Siden 2008 har Friminuttet vært et gratis tilbud etter skoletid for barn i Drammen. Barna hentes på skolen og tilbringer ettermiddagen på Friminuttet, før de kjøres hjem av frivillige eller ansatte på avdelingen. Ettermiddagene på Friminuttet fylles av leksehjelp, middag og ulike aktiviteter.